317 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 560:2018

Gassvejseudstyr – Slangeforbindelser til udstyr til brug ved svejsning, skæring og tilsvarende processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 561:2002

Gassvejseudstyr - Lynkoblinger med automatisk afspærringsventil til svejsning, skæring og tilsvarende processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 694:2014

Brandslanger - Formfaste slanger til faste installationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 853:2015

Gummislanger og slangekoblinger - Hydraulikslanger forstærket med ståltrådsflet - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 854:2015

Gummislanger og slangekoblinger - Tekstilforstærkede hydraulikslanger - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1112:2008

Sanitetsarmaturer - Brusere til sanitetsarmaturer til type 1- og type 2-vandforsyningssystemer - Generel teknisk specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1113:2015

Sanitetsarmaturer - Bruseslanger til sanitetsarmaturer af type 1 og 2 - Generel teknisk specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 1307:2008

Gummi- og plastslanger - Slangestørrelser, indvendig minimum- og maksimumdiameter samt tolerancer for afkortede slanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1327:1997

Gassvejseudstyr. Termoplastikslanger til svejsning og tilsvarende processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1360:2013

Slanger af gummi og plast og slangekoblinger til brændstoftankning med målesystem - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 1402:2021

Slanger og slangeenheder af gummi og plast – Hydrostatisk prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 1403:2019

Gummislanger, tekstilforstærkede, til vand – Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1761:1999

Gummislanger og slangesamlinger til tankvogne. Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1762:2018

Gummislanger og slangekoblinger til LPG-gas (væske- eller gasfase) og naturgas op til 25 bar (2,5 MPa) – Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1765:2016

Gummislangekoblinger til opsugning og bortpumpning af olie – Specifikation for slangekoblingerne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 1825:2017

Slanger og slangekoblinger af gummi til påfyldning og tømning af flybrændstof – Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1947:2014

Brandslanger - Formfaste tilslutningsslanger og slangekoblinger til pumper og køretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 2398:2016

Gummislanger, tekstilforstærkede, til trykluft – Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 3994:2014

Plastslanger - Termoplastforstærkede spiraltermoplastslanger til opsugning og udledning af vandholdige materialer - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 4023:2009

Gummislanger og slangeforbindelser til damp - Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 4080:2010

Slanger og slangekoblinger af gummi og plast - Bestemmelse af gasgennemtrængelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 4641:2016

Suge- og trykslanger af gummi samt slangeforbindelser beregnet til vand – Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 4671:2008

Gummi- og plastslanger og slangekoblinger - Metoder til måling af dimensioner og længde af slangekoblinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 4671/A1:2011

Gummi- og plastslanger og slangekoblinger - Metoder til måling af dimensioner - Tillæg 1: Præcisering af position, hvor ydre diameter måles


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 5771:2008

Gummislanger og tilbehør til overførsel af vandfri ammoniak - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 5774:2016

Plastslanger - Tekstilforstærkede typer til trykluftanvendelser - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 6134:2017

Gummislanger og slangekoblinger for mættet vanddamp - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 6224:2011

Termoplastslanger, textilforstærkede, til vand - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 6801:2021

Gummi- og plastslanger – Prøvning af rumfangsudvidelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 6802:2018

Slanger og -slangeenheder i gummi eller plast – Prøvning med pulserende hydraulisk tryk og vekslende bøjning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 6803:2017

Gummi- eller plastslanger og slangeforbindelser – Hydrauliske impulstrykprøvninger uden bøjning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 6807:2004

Gummislanger og slangesamlinger til rotationsborings- og vibrationsanvendelser - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 7233:2021

Slanger og -slangeenheder i gummi eller plast – Bestemmelse modstandsdygtighed over for vakuum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 7326:2016

Gummi- og plastslanger - Bedømmelse af ozonbestandighed under statiske betingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 7369:2020

Rør – Slanger og slangeenheder af metal – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 7662:1996

Gummi- og plastslanger. Bestemmelse af foringens slidstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 7751:2016

Gummi- og plastslanger og slangekoblinger – Prøve- og sprængtryk i forhold til maksimalt arbejdstryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 8028:2018

Gummi- og/eller plastslanger og slangeforbindelser til luftløs sprøjtning med maling - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 8029:2014

Plastslanger - Tekstilforstærkede, sammenfoldelige vandslanger til almen brug - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 8030:2014

Gummi- og plastslanger - Metode til prøvning af brandbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8031:2020

Slanger og slangeenheder af gummi og plast – Bestemmelse af elektrisk resistans og konduktivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 8033:2017

Gummi- og plastslanger - Bestemmelse af vedhæftning mellem komponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 8308:2015

Slanger og rør af gummi og plast - Bestemmelse af gennemstrømning af væsker gennem slange- og rørvægge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8330:2014

Gummi- og plastslanger og slangekoblinger - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 8331:2016

Gummi- og plastslanger og slangekoblinger – Retningslinjer for udvælgelse, opbevaring, brug og vedligehold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 10380:2012

Rørledninger - Korrugerede metalslanger og metalslangekoblinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10619-1:2018

Slanger og rør af gummi og plast – Måling af fleksibilitet og stivhed – Del 1: Bøjeprøvning ved rumtemperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 10619-2:2021

Slanger og rør af gummi og plast – Måling af fleksibilitet og stivhed – Del 2: Bøjeprøvning ved lavere temperaturer end rumtemperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 10619-3:2012

Slanger og rør af gummi og plast - Måling af fleksibilitet og stivhed - Del 3: Bøjeprøvning ved høje og lave temperaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 10806:2004

Rørinstallationer - Fittings til slanger af korrugeret metal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10960:2018

Gummi- og plastslanger – Vurdering af ozonmodstand under dynamiske betingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12115:2021

Slanger og slangeenheder i gummi og termoplast til flydende eller gasformige kemikalier – Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13371:2002

Kryogene beholdere - Koblinger til kryogen drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 13482:2013

Gummislanger og slangekoblinger til asfalt og bitumen - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13483:2013

Slanger af gummi og plast og slangekoblinger med indvendigt dampgenvindingsanlæg til brændstoftankning med målesystem - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13618:2016

Fleksible slangekoblinger i drikkevandsinstallationer – Funktionelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13765:2018

Ikke-vulkaniserede flerlagsslanger og -slangeenheder i termoplast til transport af kulbrinte, opløsningsmidler og kemikalier – Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13766:2018+A1:2020

Flerlagsslanger og -slangekoblinger af termoplast (ikke-vulkaniserede) til overførsel af flaskegas og flydende naturgas – Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14420-1:2013

Slangefittings med klemforbindelser - Del 1: Krav, typer af tilspænding og tilslutning, betegnelse og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14420-2:2013

Slangefittings med klemforbindelser - Del 2: Studsens slangeside


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 14420-3:2013

Slangefittings med klemforbindelser - Del 3: Klemforbindelser med bolte eller stifter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14420-4:2013

Slangefittings med klemforbindelser - Del 4: Flangetilslutninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14420-5:2013

Slangefittings med klemforbindelser - Del 5: Gevindtilslutninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14420-6:2013

Slangefittings med klemforbindelser - Del 6: TW-koblinger til tankvogne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 14420-7:2013

Slangefittings med klemforbindelser - Del 7: Camlock-koblinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 14420-8:2013+A1:2016

Slangefittings med klemforbindelser - Del 8: Symmetriske halvkoblinger (Guillemin-systemet)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 14421:2007

Slangestuds og samlering til indvendig og udvendig påkrympning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14422:2013

Slangefittings med klemforbindelser beregnet til slanger til overførsel af flydende gas (LPG)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14423:2013+A2:2019

Slangefittings med klemforbindelser beregnet til damp med tryk op til 18 bar


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14424:2013

Slangefittings med skruehylster


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14540:2014

Brandslanger - Tætte, flade slanger til faste installationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00