67 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 681-4:2000

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 4: Støbte polyurethantætningselementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 681-4/A1:2003

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 4: Støbte polyurethantætningselementer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 681-4/A2:2005

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 4: Støbte polyurethantætningselementer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 751-1:1997

Pakningsmaterialer til metalliske gevindsamlinger i kontakt med gasser af første, anden og tredje familie samt varmt vand. Del 1: Anaerobe tætningsmasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 751-2:1997

Pakningsmaterialer til metalliske gevindsamlinger i kontakt med gasser af første, anden og tredje familie samt varmt vand. Del 2: Ikke-hærdende tætningsmasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 751-3+AC:1997

Pakningsmaterialer til metalliske gevindsamlinger i kontakt med gasser af første, anden og tredje familie samt varmt vand. Del 3: Ikke-sintret PTFE-tapes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1277:2004 (Gældende til og med: 06-06-2021)

Plastrørsystemer - Nedgravede, trykløse rørsystemer af termoplast - Tæthed af samlinger med elastomere tætningsringe - Prøvningsmetode


Status:
Gældende til og med: 06-06-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1514-1:1997

Flanger og deres samlinger. Dimensioner for pakninger til PN-betegnede flanger. Del 1: Ikke-metalliske flade pakninger med eller uden indlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1514-2:2014 (Gældende til og med: 31-07-2021)

Flanger og deres samlinger - Pakninger til flanger med PN-betegnelse - Del 2: Spiralvundne pakninger til stålflanger


Status:
Gældende til og med: 31-07-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1514-2:2014+A1:2021

Flanger og deres samlinger – Pakninger til flanger med PN-betegnelse – Del 2: Spiralvundne pakninger til stålflanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00