67 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 681-1:1996

Elastomere pakninger. Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg. Del 1: Vulkaniseret gummi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 681-1/A1:1998

Elastomere pakninger. Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg. Del 1: Vulkaniseret gummi


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 681-1/A3:2005

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 1: Vulkaniseret gummi


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 681-1/AC:2002

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 1: Vulkaniseret gummi


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 681-2:2000

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 2: Termoplastiske elastomerer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 681-2/A1:2003

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 2: Termoplastiske elastomerer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 681-2/A2:2005

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 2: Termoplastiske elastomerer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 681-3:2000

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 3: Materialer af vulkaniseret cellegummi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 681-3/A1:2003

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 3: Materialer af vulkaniseret cellegummi


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 681-3/A2:2005

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 3: Materialer af vulkaniseret cellegummi


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 681-4:2000

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 4: Støbte polyurethantætningselementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 681-4/A1:2003

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 4: Støbte polyurethantætningselementer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 681-4/A2:2005

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 4: Støbte polyurethantætningselementer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 751-1:1997

Pakningsmaterialer til metalliske gevindsamlinger i kontakt med gasser af første, anden og tredje familie samt varmt vand. Del 1: Anaerobe tætningsmasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 751-2:1997

Pakningsmaterialer til metalliske gevindsamlinger i kontakt med gasser af første, anden og tredje familie samt varmt vand. Del 2: Ikke-hærdende tætningsmasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 751-3+AC:1997

Pakningsmaterialer til metalliske gevindsamlinger i kontakt med gasser af første, anden og tredje familie samt varmt vand. Del 3: Ikke-sintret PTFE-tapes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1277:2004 (Gældende til og med: 06-06-2021)

Plastrørsystemer - Nedgravede, trykløse rørsystemer af termoplast - Tæthed af samlinger med elastomere tætningsringe - Prøvningsmetode


Status:
Gældende til og med: 06-06-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1514-1:1997

Flanger og deres samlinger. Dimensioner for pakninger til PN-betegnede flanger. Del 1: Ikke-metalliske flade pakninger med eller uden indlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1514-2:2014 (Gældende til og med: 31-07-2021)

Flanger og deres samlinger - Pakninger til flanger med PN-betegnelse - Del 2: Spiralvundne pakninger til stålflanger


Status:
Gældende til og med: 31-07-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1514-2:2014+A1:2021

Flanger og deres samlinger – Pakninger til flanger med PN-betegnelse – Del 2: Spiralvundne pakninger til stålflanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1514-3:1997

Flanger og deres samlinger. Dimensioner for pakninger til PN-betegnede flanger. Del 3: Ikke-metalliske PTFE-konvolutpakninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1514-4:1997

Flanger og deres samlinger. Dimensioner for pakninger til PN-betegnede flanger. Del 4: Korrugerede, flade eller kamprofilerede metalliske og fyldte metalliske pakninger til brug sammen med stålflanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1514-6:2004

Flanger og flangers samlinger - Dimensioner for pakninger til PN-betegnede flanger - Del 6: Kamprofilpakninger til stålflanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1514-7:2004

Flanger og deres samlinger - Pakninger til PN-betegnede flanger - Del 7: Metalkapslede pakninger med tilhold til stålflanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1514-8:2004

Flanger og deres samlinger - Dimensioner for pakninger til PN-betegnede flanger - Del 8: Polymeriske O-ringspakninger til rillede flanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12560-1:2001

Flanger og flangesamlinger - Pakninger til klasse-betegnede flanger - Del 1: Ikke-metalliske plane pakninger med eller uden indlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12560-3:2001

Flanger og flangesamlinger - Pakninger til klasse-betegnede flanger - Del 3: Ikke-metalliske omsluttende pakninger af PTFE


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12560-4:2001

Flanger og flangesamlinger - Pakninger til klasse-betegnede flanger - Del 4: Korrugerede, plane eller rillede metalliske og fyldte metalliske pakninger til stålflanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12560-5:2001

Flanger og flangesamlinger - Pakninger til klasse-betegnede flanger - Del 5: Metalliske tætningsringe til stålflanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12560-6:2004

Flanger og flangesamlinger - Pakninger til klassebetegnede flanger - Del 6: Kamprofilpakninger til stålflanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12560-7:2004

Flanger og flangesamlinger - Pakninger til klassebetegnede flanger - Del 7: Metalkapslede pakninger med tilhold til stålflanger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13090:2000

Materialer til gentætning af gevindsamlinger af gasrørsinstallationer i bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13555:2014 (Gældende til og med: 31-08-2021)

Flanger og flangesamlinger - Pakningsparametre og prøvningsprocedurer for konstruktionsregler for runde flangeforbindelser med pakning


Status:
Gældende til og med: 31-08-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13555:2021

Flanger og flangesamlinger – Pakningsparametre og prøvningsprocedurer for konstruktionsregler for runde flangeforbindelser med pakning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 14741:2006

Termoplastrørsystemer - Samlinger til jordlagte gravitationssystemer - Bestemmelse af langtidstæthed af samlinger med elastomere tætningsringe ved vurdering af forseglingstrykket - Prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14772:2005 (Gældende til og med: 31-07-2021)

Flanger og flangesamlinger - Kvalitetsstyringsinspektion og prøvning af pakninger i overensstemmelse med standard-serierne EN 1514 og EN 12560


Status:
Gældende til og med: 31-07-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14772:2021

Flanger og flangesamlinger – Kvalitetsstyringsinspektion og prøvning af pakninger i overensstemmelse med standard-serierne EN 1514 og EN 12560


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 62339-1:2008

Modulære komponenters snitflade for overflademonterede komponenter til væskefremføring - Del 1: Elastomerpakninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

ISO 7483:1991

Dimensions of gaskets for use with flanges to ISO 7005


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 934,08

ISO 9691:1992

Rubber -- Recommendations for the workmanship of pipe joint rings -- Description and classification of imperfections


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 392,58

ASTM F913 - 02(2014)

Standard Specification for Thermoplastic Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,94

ASTM C1563 - 08(2017)

Standard Test Method for Gaskets for Use in Connection with Hub and Spigot Cast Iron Soil Pipe and Fittings for Sanitary Drain, Waste, Vent, and Storm Piping Applications


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,94

ASTM F2331 - 11(2016)

Standard Test Method for Determining Chemical Compatibility of Substances in Contact with Thermoplastic Pipe and Fittings Materials


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,94

ASTM F2946 - 12(2017)

Standard Specification for PVC Hub and Elastomeric Seal (Gasket) Tee Connection for Joining Plastic Pipe to Insitu Pipelines and Manholes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,94

ASTM F477 - 14

Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,94

ASTM D1869 - 15

Standard Specification for Rubber Rings for Fiber-Reinforced Cement Pipe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,94

ASTM F1336 - 15

Standard Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Gasketed Sewer Fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,75

ASTM C1681 - 18

Standard Test Method for Evaluating the Tear Resistance of a Sealant Under Constant Strain


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,75

ASTM C564 - 20a

Standard Specification for Rubber Gaskets for Cast Iron Soil Pipe and Fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,94

ASTM F493 - 20

Standard Specification for Solvent Cements for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe and Fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,75

ASTM C877M - 21

Standard Specification for External Sealing Bands for Concrete Pipe, Manholes, and Precast Box Sections (Metric)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,75

ASTM D6396 - 99(2020)

Standard Test Method for Testing of Pipe Thread Sealants on Pipe Tees


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,75


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DSF/FprEN 681-1 ( Forslag )

Elastomere pakninger – Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg – Del 1: Vulkaniseret gummi


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DSF/prEN 751-3 ( Forslag )

Pakningsmaterialer til metalliske gevindsamlinger i kontakt med gasser af første, anden og tredje familie samt varmt vand – Del 3: Usintrede PTFE-bånd og PTFE-tråde


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 284,00

DSF/EN 1514-2:2014/FprA1:2020 ( Forslag )

Flanger og deres samlinger – Pakninger til flanger med PN-betegnelse – Del 2: Spiralvundne pakninger til stålflanger


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 98,00

DS/EN 681-1/A2:2002 ( Tilbagetrukket )

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 1: Vulkaniseret gummi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 681-1/A2:2003 ( Tilbagetrukket )

Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 1: Vulkaniseret gummi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 751-3/AC:1997 ( Tilbagetrukket )

Pakningsmaterialer til metalliske gevindsamlinger i kontakt med gasser af første, anden og tredje familie samt varmt vand. Del 3: Ikke-sintret PTFE tapes


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1277:1996 ( Tilbagetrukket )

Plastrørsystemer. Jordlagte, trykløse termoplastrørsystemer. Tæthed af samlinger med elastomere tætningsringe. Prøvningsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1514-2:1997 ( Tilbagetrukket )

Flanger og deres samlinger. Dimensioner for pakninger til PN-betegnede flanger. Del 2: Spiralvundne pakninger til stålflanger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1514-2:2005 ( Tilbagetrukket )

Flanger og deres samlinger - Dimensioner for PN-betegnede flanger - Del 2: Spiralvundne pakninger til brug med stålflanger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1989:2000 ( Tilbagetrukket )

Termoplastrørsystemer. Samlinger med tætningsringe af termoplastisk elastomer (TPE) til gravitationsafløbssystemer i jord. Langtidstætningsegenskaber ved vurdering af tætningstrykket. Prøvningsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12308:1998 ( Tilbagetrukket )

Installationer og udstyr til flydende naturgas (LNG). Egnethedsprøvning af pakninger beregnet til flangesamlinger i LNG-rørledninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12560-2:2001 ( Tilbagetrukket )

Flanger og flangesamlinger - Pakninger til klasse-betegnede flanger - Del 2: Spiralsnoede pakninger til stålflanger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13555:2005 ( Tilbagetrukket )

Flanger og samlinger - Pakningsparametre og prøvningsprocedurer relevant for beregningsregler for runde flangesamlinger og pakninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS-tjekliste 13:2010 ( Tilbagetrukket )

DS-tjekliste 13:2010

DS/EN 681-1 Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 1: Vulkaniseret gummi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 49,00

1