205 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 88-1:2011+A1:2016

Trykregulatorer og tilhørende sikkerhedsanordninger til gasforbrugende apparater - Del 1: Trykregulatorer til tilgangstryk til og med 50 kPa


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 88-2:2008

Trykregulatorer og tilknyttede sikkerhedsanordninger til gasforbrugende apparater - Del 2: Trykregulatorer til tilgangstryk over 500 mbar og op til og inklusive 5 bar


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 126:2012

Kombinationsarmaturer til gasforbrugende apparater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 161 + A3:2013

Automatiske lukkeventiler til gasbrændere og gasforbrugende apparater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 334:2019

Gastryksregulatorer til indgangstryk på op til 10 MPa (100 bar)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1074-5:2001

Ventiler til vandforsyning - Krav og prøvningsbetingelser - Del 5: Kontrolventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1106:2010

Håndbetjente haner til gasforbrugende apparater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1349:2009

Industriventiler til processtyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 1567:2001

Bygningsventiler - Trykreduktions- og trykreduktionskombinationsventiler til vand - Krav og prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1643:2014

Sikkerheds- og styreanordninger til gasbrændere og gasforbrugende apparater - Ventilovervågningssystemer til automatiske lukkeventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

1 Næste