DS/EN 14710-1 + A2:2009

Brandpumper - Centrifugalpumper uden ansugningssystem - Del 1: Klassifikation, generelt og sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard gælder for centrifugalpumper uden grundanordninger til brandbekæmpelsesudstyr beregnet til flydende pumper, undervandspumper eller trykforøgerpumper. Brandbekæmpelsespumper uden grundanordning er beregnet som endeligt ved ind- og ud-forbindelserne.


Antal sider: 36

Udgivet: 2009-02-20

Godkendelsesdato: 2009-01-22

Internationale relationer : EN 14710-1:2005+A2:2008 IDT

ICS: 23.080 - Pumper 13.220.10 - Brandslukning

Varenummer: M236746


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 192/WG 2

Dansk udvalg

DS/V-001