DS/EN 14710-2 + A2:2009

Brandpumper - Centrifugalpumper uden ansugningssystem - Del 2: Verifikation af generelle og sikkerhedsmæssige krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard dækker verifikation af det generelle og sikkerhedskravene til brandbekæmpelsespumper uden primer som specificeret i punkt 7 og 8 i EN 14710-1.


Antal sider: 32

Udgivet: 2009-02-27

Godkendelsesdato: 2009-01-22

Internationale relationer : EN 14710-2:2005+A2:2008 IDT

ICS: 23.080 - Pumper 13.220.10 - Brandslukning

Varenummer: M236747


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 192/WG 2

Dansk udvalg

DS/V-001