131 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 9906:2000 ( Tilbagetrukket )

Pumper. Rotodynamiske pumper. Hydraulisk ydeevneprøvning. Klasse 1 og 2


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12162:2001 ( Tilbagetrukket )

Pumper - Sikkerhedskrav - Procedure for hydrostatisk prøvning af væskepumper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12639:2000 ( Tilbagetrukket )

Pumper. Væskepumper og pumpeenheder. Støjmålemetoder. Teknikker og præcisionsmetode (klasse 2 og 3)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12639/AC:2002 ( Tilbagetrukket )

Pumper - Væskepumper og pumpeenheder - Støjmålemetoder - Teknikker og præcisionsmetode (klasse 2 og 3)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12639/AC:2004 ( Tilbagetrukket )

Pumper - Væskepumper og pumpeenheder - Støjmålemetoder - Teknikker og præcisionsmetode (klasse 2 og 3)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12723:2000 ( Tilbagetrukket )

Pumper - Generelle termer for pumper og pumpeinstallationer - Definitioner, bogstavssymboler og enheder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 12919:1999 ( Tilbagetrukket )

Arbejdspladsluft. Pumper til prøvetagning af kemiske stoffer med en volumenstrøm på over 5 l/min. Krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13275:2000 ( Tilbagetrukket )

Kryogene beholdere - Pumper til kryogen drift


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/CR 13930:2000 ( Tilbagetrukket )

Pumper - Design af pumpeindtag - Rekommandationer for installation af pumper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/CR 13931:2000 ( Tilbagetrukket )

Pumper - Rotodynamiske pumper - Kræfter og momenter overførbare til flanger på centrifugalpumper samt pumper med mixed og aksialt flow - Horisontal og vertikal aksel


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/CR 13932:2000 ( Tilbagetrukket )

Pumper - Rotodynamiske pumper - Rekommendationer for rørtilgangs- og rørafgangstilslutninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13951:2003 ( Tilbagetrukket )

Pumper - Fødevarepumper - Sikkerhedskrav - Konstruktionsregler til sikring af hygiejne i brug


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13951 + A1:2008 ( Tilbagetrukket )

Pumper - Fødevarepumper - Sikkerhedskrav - Konstruktionsregler til sikring af hygiejne i brug


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14414:2015 ( Tilbagetrukket )

Pumper og pumpesystemer - Vurdering af pumpesystemers energiforbrug


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14414:2015/A1:2016 ( Tilbagetrukket )

Vurdering af pumpesystemers energiforbrug


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 20361:2009 ( Tilbagetrukket )

Pumper - Væskepumper og pumpeenheder - Støjmålemetoder - Teknikker og præcisionsmetode (klasse 2 og 3)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 20361:2015 ( Tilbagetrukket )

Væskepumper og pumpeenheder - Støjmålemetoder - Tekniker- og overslagsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 20361/AC:2010 ( Tilbagetrukket )

Pumper - Væskepumper og pumpeenheder - Støjmålemetoder - Teknikker og præcisionsmetode (klasse 2 og 3)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 22858:1993 ( Tilbagetrukket )

Centrifugalpumper med aksielt indløb (arbejdstryk 16 bar). Betegnelser, nominel ydeevne og dimensioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 23661:1994 ( Tilbagetrukket )

Pumper. Centrifugalpumper med aksielt indløb. Fodplade- og installationsdimensioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 25199:1992 ( Tilbagetrukket )

Tekniske specifikationer for centrifugalpumper. Klasse II


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60335-2-41:1996 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Del 2: Særlige bestemmelser for pumper til væsker med en temperatur ikke over 35 °C


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 677,15

DS/EN 60335-2-41:2003 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-41: Særlige bestemmelser for pumper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-41/A1:2004 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-41: Særlige bestemmelser for pumper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-41/A2:2010 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-41: Særlige bestemmelser for pumper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 60335-2-51:1997 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Del 2: Særlige bestemmelser for stationære cirkulationspumper til varmt vand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60335-2-67:1999# ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed. Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Del 2-67: Særlige bestemmelser for gulvbehandlings- og rengøringsmaskiner til industriel og erhvervsmæssig anvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 60335-2-67:2003 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-67: Særlige bestemmelser for gulvbehandlings- og rengøringsmaskiner til industriel og erhvervsmæssig anvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60335-2-67:2010 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-67: Særlige krav til gulvbehandlings- og gulvrengøringsmaskiner til erhvervsmæssig brug


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60335-2-67/A1:2000 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhed - Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Del 2-67: Særlige bestemmelser for gulvbehandlings- og rengøringsmaskiner til industriel og erhvervsmæssig anvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60335-2-67/A1:2007 ( Tilbagetrukket )

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 2-67: Særlige bestemmelser for gulvbehandlings- og rengøringsmaskiner til industriel og erhvervsmæssig anvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00