192 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 328:2014

Varmevekslere - Luftkølere med tvungen konvektion - Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 810:1997

Affugtere med eldrevne kompressorer. Prøvning for relativ ydeevne, mærkning, driftskrav og tekniske datablade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 5136:2009

Akustik - Ventilationskomponenter - Bestemmelse af lydeffekt i ventilationskanaler ved kanalmetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 5801:2017

Ventilatorer – Ydelsesmåling ved anvendelse af standardiserede ventilationsind- og udløb


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN ISO 5802:2009

Industriventilatorer - In situ-måling af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 5802:2008/A1:2015

Industriventilatorer - In situ-måling af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12101-1/A1:2006

Brandventilation - Del 1: Specifikation for røgbarrierer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 12101-5:2005

Brandventilation - Del 5: Retningslinjer vedrørende funktionelle henstillinger og beregningsmetoder for brandventilationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 12499:2009

Industriventilatorer - Ventilatorers mekaniske sikkerhed - Afskærmning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12759-4:2019

Ventilatorer – Effektivitetsklassificering af ventilatorer – Del 4: Motordrevne ventilatorer ved maksimalhastighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

1 Næste