DS/EN 1012-2 + A1:2009

Kompressorer og vakuumpumper - Sikkerhedskrav - Del 2: Vakuumpumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard er anvendelig til alle vakuumpumper, vakuumpumpekombinationer og vakuumpumpesystemer. Standarden indeholder de væsentligste risici forbundet med vakuumpumper og specificere sikkerhedskrav, der anvendes ved konstruktion, installation, funktion, vedligeholdelse og afmontering af vakuumpumper i deres antagede levetid og efterfølgende bortskaffelse.


Antal sider: 36

Udgivet: 2009-11-06

Godkendelsesdato: 2009-10-13

Internationale relationer : EN 1012-2:1996+A1:2009 IDT

ICS: 23.140 - Kompressorer og pneumatiske maskiner 23.160 - Vakuumteknologi

Varenummer: M243448


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 232

Dansk udvalg

DS/S-847