DS/EN ISO 11161/A1:2010

Maskinsikkerhed – Integrerede produktionssystemer – Grundlæggende krav – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer sikkerhedskrav til integrerede fremstillingssystemer (IMS) omfattende to eller flere indbyrdes forbundne maskiner til specifikke anvendelser, såsom komponentfremstilling eller -samlinger. Den giver krav og anbefalinger for sikker konstruktion, beskyttelsesforanstaltninger og brugervejledning for sådanne IMS'er.

Antal sider: 15

Udgivet: 2010-04-23

Godkendelsesdato: 2010-04-06

Internationale relationer : EN ISO 11161:2007/A1:2010 IDT ISO 11161:2007/Amd 1:2010 IDT

ICS: 25.040.01 - Industrielle automatiseringssystemer. Generelt 35.240.50 - Anvendelse af IT i industrien

Varenummer: M236530


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114
  • ISO/TC 199

Dansk udvalg

DS/S-250

Indgår i