DS/EN ISO 11161:2007

Maskinsikkerhed – Integrerede produktionssystemer – Grundlæggende krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer sikkerhedskrav til integrerede fremstillingssystemer (IMS) omfattende to eller flere indbyrdes forbundne maskiner til specifikke anvendelser, såsom komponentfremstilling eller -samlinger. Den giver krav og anbefalinger for sikker konstruktion, beskyttelsesforanstaltninger og brugervejledning for sådanne IMS'er.

Antal sider: 56

Udgivet: 2007-09-24

Godkendelsesdato: 2007-08-01

Internationale relationer : EN ISO 11161:2007 IDT ISO 11161:2007 IDT

ICS: 25.040.01 - Industrielle automatiseringssystemer. Generelt 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M203517


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114
  • ISO/TC 199

Dansk udvalg

DS/S-250

Indgår i