DS/EN ISO 21904-1:2020

Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer – Udstyr til opsamling og filtrering af svejserøg – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

This document defines the general requirements for ventilation equipment used to capture and separate fumes generated by welding and allied processes, e.g. arc welding and thermal cutting.

This document also specifies the test data to be marked on the capture devices.

It applies to the design and manufacture of parts of the equipment including hoods for welding, ducting, filter units, air movers, systems that inform of unsafe operation and workplace practices to ensure safe working with regard to exposure.

Significant hazards are listed in Clause 4. It does not cover electrical, mechanical and pneumatic hazards.

This document is applicable to:

– local exhaust ventilation systems (LEV) excluding draught tables;

– mobile and stationary equipment;

– separation equipment used for welding and allied processes;

This document is not applicable to:

– general ventilation, air make up or air movement systems;

– air conditioning systems;

– grinding dust.

This document applies to systems designed and manufactured after its publication.

NOTE – Specific safety requirements for thermal cutting machines are defined in ISO 17916.


Antal sider: 38

Udgivet: 2020-03-18

Godkendelsesdato: 2020-03-16

Internationale relationer : EN ISO 21904-1:2020 IDT ISO 21904-1:2020 IDT

ICS: 25.160.01 - Svejsning, lodning og blødlodning. Generelt 13.100 - Sikkerhed på arbejdspladsen. Industrihygiejne

Varenummer: M331154


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 121
  • CEN/TC 121/WG 9
  • ISO/TC 44/SC 9
  • ISO/TC 44/SC 9/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-047