28 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 12753 + A1:2010

Termiske rensningsanlæg til udstødningsgas fra overfladebehandlingsanlæg - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 14462:2015

Overfladebehandlingsudstyr - Prøvningsmetode til støjmåling for overfladebehandlingsudstyr, inklusive tilhørende håndteringsudstyr - Præcisionsklasse 2 og 3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 16981:2021

Fotokatalyse – Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

ISO 18535:2016

Diamond-like carbon films – Determination of friction and wear characteristics of diamond-like carbon films by ball-on-disc method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 416,21

ISO 19207:2016

Thermal spraying – Classification method of adhesive strength by indentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 631,49

ASTM D6686 - 01(2019)

Standard Test Method for Evaluation of Tannin Stain Resistance of Coatings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 288,69

ASTM D7541 - 11(2015)

Standard Practice for Estimating Critical Surface Tensions


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 288,69

ASTM E2501 - 11(2017)

Standard Specification for Light Source Products for Inspection of Fluorescent Coatings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 288,69

ASTM F1178 - 11(2015)

Standard Specification for Performance of Enameling System, Baking, Metal Joiner Work and Furniture


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06

ASTM B418 - 16a(2021)

Standard Specification for Cast and Wrought Galvanic Zinc Anodes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 288,69

1 Næste