282 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1395-1:2007

Termisk sprøjtning - Godkendelsesinspektion af termisk sprøjteudstyr - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1395-2:2007

Termisk sprøjtning - Godkendelsesinspektion af termisk sprøjteudstyr - Del 2: Flammesprøjtning inklusive HVOF


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1395-3:2007

Termisk sprøjtning - Godkendelsesinspektion af termisk sprøjteudstyr - Del 3: Lysbuesprøjtning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1395-4:2007

Termisk sprøjtning - Godkendelsesinspektion af termisk sprøjteudstyr - Del 4: Plasmasprøjtning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1395-5:2018

Termisk sprøjtning – Godkendelsesinspektion af udstyr til termisk sprøjtning – Del 5: Plasmasprøjtning i kamre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1395-6:2007

Termisk sprøjtning - Godkendelsesinspektion af termisk sprøjteudstyr - Del 6: Manipulatorsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1395-7:2007

Termisk sprøjtning - Godkendelsesinspektion af termisk sprøjteudstyr - Del 7: Pulverfødningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 1463:2021

Metal- og oxidbelægninger – Måling af lagtykkelse – Mikroskopimetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 1463:2021

Metal- og oxidbelægninger – Måling af lagtykkelse – Mikroskopimetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 2063-1:2019

Termisk sprøjtning – Zink, aluminium og deres legeringer – Del 1: Projektering af og kvalitetskrav til korrosionsbeskyttelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

1 Næste