317 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN ISO 1456:2009

Metalliske og andre uorganiske belægninger - Elektrolytisk udfældede belægninger af nikkel; nikkel plus chrom; kobber plus nikkel samt af kobber plus nikkel plus chrom


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 1460:1995

Metalbelægninger. Belægninger på jern- og stålemner påført ved varmforzinkning. Gravimetrisk bestemmelse af massen pr. arealenhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 1461:2009

Varmforzinkning - Belægninger på emner af jern og stål påført ved varmforzinkning - Specifikationer og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 1463:2004

Metal- og oxidbelægninger - Måling af lagtykkelse - Mikroskopimetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 2063-1:2019

Termisk sprøjtning – Zink, aluminium og deres legeringer – Del 1: Projektering af og kvalitetskrav til korrosionsbeskyttelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 2063-1:2019

Termisk sprøjtning – Zink, aluminium og deres legeringer – Del 1: Projektering af og kvalitetskrav til korrosionsbeskyttelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 2063-2:2017

Termisk sprøjtning – Zink, aluminium og deres legeringer – Del 2: Udførelse af korrosionsbeskyttelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 2064:2000

Metalliske og andre uorganiske belægninger - Definitioner og regler for måling af tykkelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 2080:2009

Metalliske og andre uorganiske belægninger - Overfladebehandling, metalliske og andre uorganiske belægninger - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 2081:2018

Metalliske belægninger og andre uorganiske belægninger – Elektrolytisk udfældede belægninger af zink med supplerende behandlinger på jern eller stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

1 Næste