48 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN ISO/IEC 13273-1:2016

Energieffektivitet og vedvarende energikilder - Fælles international terminologi - Del 1: Energieffektivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO/IEC 13273-2:2016

Energieffektivitet og vedvarende energikilder - Fælles international terminologi - Del 2: Vedvarende energikilder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 14617-11:2006

Teknisk tegning - Grafiske skemasymboler - Del 11: Enheder til varmeoverførsel og varmegeneratorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15900:2010

Energitjenester - Definitioner og krav - ESCO


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 16212:2012

Beregning af energieffektivitet og energibesparelser, top-down- og bottom-up-metoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16231:2012

Benchmarkingmetodik for energieffektivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 16247-1:2012

Energiaudit - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16247-2:2014

Energiaudit - Del 2: Bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 16247-3:2014

Energiaudit - Del 3: Processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16247-4:2014

Energiaudit - Del 4: Transport


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16247-5:2015

Energiaudit - Del 5: Kompetencer for energiauditorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 16325:2013+A1:2015

Oprindelsesgarantier relateret til energi - Oprindelsesgarantier for elektricitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CLC/TR 16567:2013

Ordninger for energispareforpligtelser i Europa (hvide certifikater) - Oversigt og analyse af hovedtræk og muligheder for harmonisering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16754:2016

Maskiner til is og lignende frosne desserter - Ydeevneegenskaber og energiforbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CWA 16975:2015+AC:2016

Miljøeffektive transformerstationer til fjernvarme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 17267:2019

Plan for energimåling og -monitorering i organisationer – Udarbejdelse og implementering – Principper for energidataindsamling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 17742:2015

Beregning af energieffektivitet og energibesparelser for lande, regioner og byer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 50003:2014

Energiledelsessystemer - Krav til organer, der foretager audit og certificering af energiledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 50006:2015

Energiledelsessystemer - Måling af energipræstation ved hjælp af baseline for energi (EnB) og indikatorer for energipræstation (EnPl) - Generelle principper og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 50015:2015

Energiledelsessystemer - Måling og verifikation af organisationers energieffektivitet - Generelle principper og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 50049:2020

Beregningsmetoder for energieffektivitets- og energiforbrugsvariationer på lande- regions- og byniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CLC/TR 50555:2010

Indekser for afbrydelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CLC/TR 50555/AC:2011

Indekser for afbrydelser


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 50597:2018

Vareautomaters energiforbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CLC/TR 50608:2013

Smartgridprojekter i Europa


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

ISO 17741:2016

General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 606,50

ISO 17742:2015

Energy Efficiency and Savings calculation for Countries, Regions and Cities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.226,79

ISO 17743:2016

Energy savings -- Definition of a methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 606,50

ISO 50047:2016

Energy savings -- Determination of energy savings in organizations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.088,95

ASTM C108 - 46(2018)

Standard Symbols for Heat Transmission


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,84

ASTM B70 - 90(2019)

Standard Test Method for Change of Resistance With Temperature of Metallic Materials for Electrical Heating


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,84

Standardpakke Energiledelse

Standardpakke Energiledelse

Standardpakke - Energiledelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 4.650,00

Standardpakke Energiaudit

Standardpakke Energiaudit

Standardpakke Energiaudit


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.285,25

DS/CEN/CR 1472:1997 ( Tilbagetrukket )

Generel vejledning for mærkning af gasapparater


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CWA 14642:2004 ( Tilbagetrukket )

CEN Workshop Agreement (CWA) - Elektrisk grænseflade ved kraftvarmeproduktion i hjemmet - Krav til distributionsnetværksforbindelser til mikro-kraftvarmesystemer på op til 16 A pr. fase i lavspændings-distributions-netværksforbindelser (230/400 V) til brug i hjemmet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15900:2010 ( Tilbagetrukket )

Energitjenester - Definitioner og grundlæggende krav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 16001:2009 ( Tilbagetrukket )

Energiledelsessystemer - Krav og vejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16001:2009 Engelsk udgave/English version ( Tilbagetrukket )

Energiledelsessystemer - Krav med råd om anvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/CLC/TR 16103:2010 ( Tilbagetrukket )

Energiledelse og energieffektivitet - Ordliste


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 16325:2013 ( Tilbagetrukket )

Oprindelsesgarantier relateret til energi - Oprindelsesgarantier for elektricitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16825:2016 ( Tilbagetrukket )

Køleskabe og kølediske til erhvervsmæssig brug – Klassifikation, krav og prøvningsbetingelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16825:2016/A1:2019 ( Tilbagetrukket )

Køleskabe og kølediske til erhvervsmæssig brug – Klassifikation, krav og prøvningsbetingelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CWA 16975:2015 ( Tilbagetrukket )

Miljøeffektive transformerstationer til fjernvarme


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CWA 45547:2004 ( Tilbagetrukket )

Manual til bestemmelse af kombineret varme og energi (CHP)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 50001:2011 ( Tilbagetrukket )

Energiledelsessystemer - Krav og vejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 50001:2011 ( Tilbagetrukket )

Energiledelsessystemer - Krav og vejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 50004:2015 ( Tilbagetrukket )

Energiledelsessystemer - Vejledning i implementering, vedligehold og forbedring af et energiledelsessystem


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 50597:2015 ( Tilbagetrukket * )

Vareautomaters energiforbrug


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

1