DS/EN 1834-2:2001

Forbrændingsmotorer - Sikkerhedskrav til konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosive områder - Del 2: Gruppe I-motorer til brug i underjordiske arbejdssteder udsat for grubegas og/eller brændbart støv


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (omarbejdning) EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer sikkerhedskrav og foranstaltninger til at fjerne farer ved forbrændingsmotorer med kompressionstænding i gruppe I, klasse M2 til brug ved underjordiske arbejdssteder med mulighed for brændbare gasser og støv.

Antal sider: 32

Udgivet: 2001-05-08

Godkendelsesdato: 2001-03-21

Internationale relationer : EN 1834-2:2000 IDT

ICS: 27.020 - Forbrændingsmotorer 13.230 - Beskyttelse mod eksplosioner

Varenummer: 29970


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 270

Dansk udvalg

DS/V-001