131 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 247:1997

Varmevekslere. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 305:1997

Varmevekslere. Definitioner på varmeveksleres ydeevne og den generelle prøvningsmetode til bestemmelse af alle varmeveksleres ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 306:1997

Varmevekslere. Metoder til måling af de nødvendige parametre til bestemmelse af ydeevnen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 307:1999

Varmevekslere. Retningslinier for udarbejdelse af installations-, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner, som er nødvendige for at fastholde ydeevnen for enhver varmeveksler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 308:1997

Varmevekslere. Prøvningsmetoder til bestemmelse af ydeevne for luft til luft- og røggasvarmegenvindingsanordninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 327:2014

Varmevekslere - Luftkølede kølekondensatorer med tvungen konvektion - Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 328:2014

Varmevekslere - Luftkølere med tvungen konvektion - Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1048:2014

Varmevekslere - Luftkølede væskekølere ("tørkølere") - Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1117:1998

Varmevekslere. Væskekølede kølekondensatorer. Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1117/A1:2002

Varmevekslere - Væskekølede kølekondensatorer - Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1118:1999

Varmevekslere. Kølemiddelkølede væskekølere. Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevnen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1118/A1:2003

Varmevekslere - Kølemiddelkølede væskekølere - Prøvningsprocedure til bestemmelse af ydeevnen


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1148:1998

Varmevekslere. Vand til vand varmevekslere til fjernvarme. Prøvningsprocedurer til fastsættelse af ydeevnedata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1148/A1:2005

Varmevekslere - Vand til vandvarmevekslere til fjernvarme - Prøvningsprocedurer til fastsættelse af ydeevnedata


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1216:1999

Varmevekslere. Spiraler med tvungen cirkulation til luftkøling og opvarmning. Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevnen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1216/A1:2002

Varmevekslere - Spiraler med tvungen cirkulation til luftkøling og opvarmning - Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevnen


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1397:2021

Varmevekslere – Væskebaserede spoleenheder til rumventilatorer – Prøvningsmetoder til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 12211:2012

Olieindustri, petrokemisk industri og naturgasindustri - Spiralvarmevekslere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 12212:2012

Olieindustri, petrokemisk industri og naturgasindustri - Hairpinvarmevekslere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12451:2012

Kobber og kobberlegeringer - Sømløse, runde rør til varmevekslere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 12452:2012

Kobber og kobberlegeringer - Sømløse, valsede og ribbede rør til varmevekslere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 12952-3:2012

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer - Del 3: Konstruktion og beregning af kedlens trykbærende dele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 12952-4:2011

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer - Del 4: Beregning af forventet levetid for kedler i drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12952-7:2012

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer - Del 7: Krav til udstyr til kedlen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 12952-8:2002

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer - Del 8: Krav til fyringssystemer til flydende og gasformigt brændsel til kedlen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 12952-9:2003

Vandrørskedler - Del 9: Krav til fyringsssystemer for pulveriserede faste brændstoffer til kedlen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 12952-11:2007

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer - Del 11: Krav til begrænsningsanordninger på kedlen og tilbehør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12952-12:2003

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer - Del 12: Krav til føde- og kedelvandskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12952-13:2003

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer - Del 13: Krav til røggasrensningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12952-13/A1:2004

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer - Del 13: Krav til røggasrensningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 12952-14:2004

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer - Del 14: Krav til røggas-DENOX-systemer, der anvender flydende trykreguleret ammoniak og ammoniak-vandopløsning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 12952-15:2003

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer - Del 15: Godkendelsesprøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 12952-16:2003

Vandrørskedler - Del 16: Krav til ristefyrings- og fluid-bed-anlæg for faste brændstoffer til kedlen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/CEN/CR 12952-17:2003

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer - Del 17: Vejledning til involvering af et fabrikantuafhængigt inspektionsorgan


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12952-18:2012

Vandrørskedler og hjælpeinstallationer - Del 18: Driftsinstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 12953-1:2012

Kanalrøgrørskedler - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12953-2:2012

Kanalrøgrørskedler - Del 2: Materialer til kedlers trykbærende dele og tilbehør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 12953-3:2016

Kanalrøgrørskedler - Del 3: Konstruktion og beregning af trykbærende dele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 12953-4:2018

Kanalrøgrørskedler – Del 4: Udførelse og fremstilling af kedlens trykbærende dele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12953-5:2020

Kanalrøgrørskedler – Del 5: Inspektion under fremstilling, dokumentation og mærkning af kedlens trykbærende dele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 12953-6:2011

Kanalrøgrørskedler - Del 6: Krav til udstyr til kedlen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 12953-7:2002

Kanalrøgrørskedler - Del 7: Krav til fyringssystemer for flydende og gasformige brændsler til kedlen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 12953-8:2002

Kanalrøgrørskedler - Del 8: Krav til sikring mod trykoverskridelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 12953-8/AC:2002

Kanalrøgrørskedler - Del 8: Krav til sikring mod trykoverskridelse


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 12953-9:2007

Kanalrøgrørskedler - Del 9: Krav til begrænsningsanordninger på kedlen og tilbehør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12953-10:2003

Kanalrøgrørskedler - Del 10: Krav til føde- og kedelvandskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12953-11:2003

Kanalrøgrørskedler - Del 11: Godkendelsesprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12953-12:2003

Kanalrøgrørskedler - Del 12: Krav til ristefyringssystemer for faste brændsler til kedlen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 12953-13:2012

Kanalrøgrørskedler - Del 13: Driftsinstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/CEN/CR 12953-14:2003

Kanalrøgrørskedler - Del 14: Vejledning til involvering af et fabrikantuafhængigt inspektionsorgan


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13487:2019

Varmevekslere – Luftkølede kølekondensatorer med blæser og tør-kølere – Lydmåling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 13706:2012

Olieindustri, petrokemisk industri og naturgasindustrien - Luftkølede varmevekslere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 13741:2004

Godkendelsesprøvning af termisk ydeevne for serieproducerede våde køletårne med mekanisk træk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14222:2021

Kanalrøgrørskedler af rustfrit stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 14705:2005

Varmevekslere - Metode til måling og evaluering af termisk ydeevne af våde køletårne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 15502-1:2021

Gasfyrede varmekedler – Del 1: Generelle krav og prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/EN 15502-2-1:2012+A1:2016

Gasfyrede centralvarmekedler – Del 2-1: Specifik standard for type C-apparater og type B2-, B3- og B5-apparater med nominel indfyret effekt ikke over 1 000 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 15502-2-2:2014

Gasfyrede centralvarmekedler - Del 2-2: Specifik standard for type B1-apparater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 15547-1:2006

Olie- og naturgasindustrien - Pladevarmevekslere - Del 1: Plade- og ramme-varmevekslere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 15547-2:2006

Olie- og naturgasindustrien - Pladevarmevekslere - Del 2: Lamelribbevarmevekslere af slagloddet aluminium


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16583:2015

Varmevekslere - Væskebaserede spoleenheder til rumventilatorer - Fastlæggelse af lydeffektniveauet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 16812:2019

Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri – Rørbundtsvarmevekslere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 45510-4-2:1999

Indkøbsvejledning. Udstyr til kraftvarmeværker. Del 4: Kedeludstyr. Afsnit 2: Luft-/røggasvarmevekslere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 16528-1:2007

Kedler og trykbeholdere - Del 1: Funktionskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 16528-2:2007

Kedler og trykbeholdere - Del 2: Procedurer til at opfylde kravene i ISO 16528-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 16812:2019

Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri – Rørbundtsvarmevekslere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 18665:2015

Traditionel kinesisk medicin - Kogeapparat til urter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

ISO 6758:1980

Welded steel tubes for heat exchangers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 272,69