56 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 50465:2015

Gasapparater - Gasfyrede kraftvarmeanlæg med en indfyret effekt op til og med 70 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 50465:2015/A1:2019

Gasapparater – Gasfyrede kraftvarmeanlæg med en indfyret effekt op til og med 70 kW


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IEC 60050-485:2020

International Elektroteknisk Ordbog (IEV) – Del 485: Brændselsceller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN 62282-2:2012

Brændselsceller - Del 2: Brændselscellemoduler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN IEC 62282-2-100:2020

Brændselsceller – Del 2-100: Brændselscellemoduler – Sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 62282-3-100:2012

Brændselsceller - Del 3-100: Stationære brændselscellesystemer - Sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN IEC 62282-3-100:2020

Brændselsceller – Del 3-100: Stationære brændselscellesystemer – Sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 62282-3-200:2016

Brændselsceller - Del 3-200: Stationære brændselscellesystemer - Metoder til ydeevneprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 62282-3-201:2017

Brændselsceller - Del 3-201: Stationære brændselscellesystemer - Metoder til ydeevneprøvning af små brændselscellesystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 62282-3-300:2013

Brændselsceller - Del 3-300: Stationære brændselscellesystemer - Installation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 62282-4-101:2014

Brændselsceller - Del 4-101: Brændselscellesystemer til drift af andet end vejkøretøjer og hjælpekraftenheder (APU) - Sikkerhed for elektriske industritrucks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62282-4-102:2017

Brændselsceller – Del 4-102: Brændselscellesystemer til elektriske industritrucks – Metoder til prøvning af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN IEC 62282-5-100:2018

Brændselsceller – Del 5-100: Transportable brændselscellesystemer – Sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 62282-6-100:2010

Brændselscelleteknologi - Del 6-100: Mikrobrændselscellesystemer - Sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.365,00

DS/EN 62282-6-100/A1:2013

Brændselscelleteknologi - Del 6-100: Mikrobrændselscellesystemer - Sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 62282-6-200:2017

Brændselsceller - Del 6-200: Mikrobrændselscellesystemer - Prøvningsmetoder for ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 62282-6-300:2013

Brændselsceller - Del 6-300: Mikrobrændselscellesystemer - Brændselselementers udskiftelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN IEC 62282-6-400:2019

Brændselsceller – Del 6-400: Mikroenergisystemer baseret på brændselsceller – Udveksling af energi og data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/IEC TS 62282-7-1:2017

Brændselsceller – Del 7-1: Prøvningsmetoder – Enkeltcellemetode til prøvning af PE-brændselsceller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN IEC 62282-7-2:2021

Brændselsceller – Del 7-2: Prøvningsmetoder – Ydeevneprøvning af enkelt- og stakvise fastoxidceller (SOFC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN IEC 62282-8-101:2020

Brændselsceller – Del 8-101: Energilagringssystemer med brændselscellemoduler i reversibel driftstilstand – Fremgangsmåder ved prøvning af fastoxidcellers enkeltcelle- og stak-ydeevne, inklusive reversibel drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN IEC 62282-8-102:2020

Brændselsceller – Del 8-102: Energilagringssystemer med brændselscellemoduler i reversibel driftstilstand – Fremgangsmåder ved prøvning af PEM-cellers enkeltcelle- og stak-ydeevne herunder reversible drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN IEC 62282-8-201:2020

Brændselsceller – Del 8-201: Energilagringssystemer med brændselscellemoduler i reversibel driftstilstand – Procedurer til test af kraft til kraft-systemers ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/IEC TS 62282-9-101:2020

Brændselsceller – Del 9-101: Livscyklusbaseret evalueringsmetodik for brændselscelleenergisystemers miljørelaterede ydelse – Strømlinet livscyklusorienteret karakterisering af miljørelaterede ydelser for stationære brændselscellesystemer anvendt til boliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

IEC 60050-485:2020 ED1

International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 485: Fuel cell technologies


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 2.173,29

IEC 62282-2-100:2020 ED1

Fuel cell technologies – Part 2-100: Fuel cell modules – Safety


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.717,60

IEC 62282-3-100:2019 ED2

Fuel cell technologies – Part 3-100: Stationary fuel cell power systems – Safety


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.173,29

IEC 62282-4-102:2017 ED1

Fuel cell technologies – Part 4-102: Fuel cell power systems for industrial electric trucks – Performance test methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

IEC PAS 62282-6-150:2011

Fuel cell technologies - Part 6-150: Micro fuel cell power systems - Safety - Water reactive (UN Division 4.3) compounds in indirect PEM fuel cells


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.173,29

IEC TS 62282-7-1:2017

Fuel cell technologies – Part 7-1: Test methods – Single cell performance tests for polymer electrolyte fuel cells (PEFC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

IEC 62282-7-2:2021 ED1

Fuel cell technologies – Part 7-2: Test methods – Single cell and stack performance tests for solid oxide fuel cells (SOFCs)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.717,60

IEC 62282-8-101:2020 ED1

Fuel cell technologies – Part 8-101: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode – Test procedures for the performance of solid oxide single cells and stacks, including reversible operation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.173,29

IEC 62282-8-201:2020 ED1

Fuel cell technologies – Part 8-201: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode – Test procedures for the performance of power-to-power systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.437,17

DSF/EN 62282-3-201:2017/prA1:2021 ( Forslag )

Brændselsceller – Del 3-201: Stationære brændselscellesystemer – Metoder til ydeevneprøvning af små brændselscellesystemer


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 202,00

DSF/FprEN 62282-3-400:2016 ( Forslag )

Brændselsceller – Del 3-400: Stationære brændselscellesystemer – Små stationære brændselscellesystemer med kombineret varme- og effektoutput


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DSF/prEN IEC 62282-4-101:2021 ( Forslag )

Brændselsceller – Del 4-101: Brændselscellesystemer til fremdrift af andet end vejkøretøjer og hjælpeforsyningsenheder (APU) – Brændselscellesystemer til elektriske industritrucks – Sikkerhed


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 347,00


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Kategori:

DS/EN 50465:2009 ( Tilbagetrukket )

Gasapparater - Brændselscelle anlæg til kraftvarme - Brændselscelle anlæg til kraftvarme med indfyret effekt mindre eller lig med 70 kW


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/IEC/TS 62282-1:2005 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 1: Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/IEC/TS 62282-1:2013 ( Tilbagetrukket )

Brændselscelleteknologi - Del 1: Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/IEC/TS 62282-1:2010 ( Tilbagetrukket )

Brændselscelleteknologi - Del 1: Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 62282-2:2005 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 2: Brændselsmoduler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 62282-2/A1:2007 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 2: Brændselsmoduler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 62282-3-1:2007 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 3-1: Stationære brændselscellesystemer - Sikkerhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 62282-3-2:2006 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 3-2: Stationære brændselscellesystemer - Prøvningsmetoder for ydeevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 62282-3-3:2008 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 3-3: Stationære brændselscellesystemer - Installation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 62282-3-200:2012 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 3-200: Stationære brændselscellesystemer - Metode til ydeevneprøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 62282-3-201:2013 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 3-201: Stationære brændselscellesystemer - Metoder til ydeevneprøvning af små brændselscellesystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62282-5-1:2008 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 5-1: Transportable brændselscellesystemer - Sikkerhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 62282-5-1:2013 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 5-1: Transportable brændselscellesystemer - Sikkerhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/IEC/PAS 62282-6-1:2007 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 6-1: Mikrobrændselscellesystemer - Sikkerhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 62282-6-200:2008 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 6-2: Mikrobrændselscellesystemer - Prøvningsmetoder for ydeevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 62282-6-200:2013 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 6-200: Mikrobrændselscellesystemer - Prøvningsmetoder for ydeevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 62282-6-300:2009 ( Tilbagetrukket )

Brændselscelleteknologi - Del 6-300: Mikrobrændselscellesystemer - Udskifteligt brændselselement


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/IEC/TS 62282-7-1:2012 ( Tilbagetrukket )

Brændselsceller - Del 7-1: Enkeltcellemetode til prøvning af PE-brændselsceller


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC TS 62282-7-2:2014 ( Tilbagetrukket )

Brændselscelleteknologier - Del 7-2: Prøvningsmetoder -Ydeevneprøvning af enkeltceller og cellestakke til fast oxid-brændselsceller (SOFC)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

1