DS/EN 378-2:2016

Kølesystemer og varmepumper - Sikkerheds- og miljøkrav - Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Hvad handler DS/EN 378-2:2016 om? 

Standarden fastlægger kravene til sikkerheden for personer og ejendom, giver vejledning i beskyttelse
af miljøet og fastlægger procedurer for drift, vedligeholdelse og reparation af kølesystemer samt genvinding af kølemidler.
Termen "kølesystem" anvendt i denne europæiske standard omfatter varmepumper.
Del 2 af denne Standard gælder for udformning, konstruktion og installation af kølesystemer, herunder rørsystemer, komponenter og materialer. Den omfatter supplerende udstyr, som ikke er dækket af EN 378-1, EN 378-3 eller EN 378-4, som er direkte forbundet med sådanne systemer. Den fastlægger også krav til prøvning, idriftsættelse, mærkning og dokumentation. Krav til sekundære varmeoverføringskredsløb er ikke medtaget, undtagen krav til beskyttelse forbundet med kølesystemet. Supplerende udstyr omfatter fx ventilatorer, ventilatormotorer, elektriske
motorer og transmissionsenheder til åbne kompressorsystemer.

Denne standard gælder for:
a) stationære og mobile kølesystemer i alle størrelser med undtagelse af airconditionanlæg i køretøjer, som er dækket af en specifik produktstandard, fx ISO 13043
b) sekundære køle- eller varmesystemer
c) placeringen af kølesystemerne
d) udskiftede dele og tilføjede komponenter efter vedtagelsen af denne standard, hvis de ikke er identiske i funktion og kapacitet.
Systemer, der bruger andre kølemidler end dem, der er anført i EN 378-1:2016, anneks E, er ikke dækket af denne standard.

 

Hvorfor skal du bruge denne standard? 

Denne standard er en type C-standard, som angivet i EN ISO 12100.
Det relevante maskineri og det omfang, hvori farer, farekilder, farlige situationer og farlige hændelser er omfattet, er anført under "Anvendelsesområde" i denne standard.
Hvis bestemmelser i denne type C-standard afviger fra bestemmelserne i type A- eller B-standarder, har bestemmelserne i denne type C-standard forrang for bestemmelserne i de andre standarder for maskiner, der er udformet og udført i overensstemmelse med bestemmelserne i denne type C-standard.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering? 

Dette dokument erstatter EN 378-2:2008+A2:2012.
De vigtigste ændringer i del 2 i forhold til den tidligere udgave er anført nedenfor:
–– Så vidt muligt harmonisering med ISO 5149:2014 og ISO 817:2014;
–– Harmonisering af kravene med DIREKTIV 2014/68/EU (PED) angående tryk og DIREKTIV 2006/42/EF (MD).
Det er værd at bemærke følgende detaljerede ændringer:
–– I 5.2.1 er anvendelsen af harmoniserede standarder for komponenter tydeliggjort ved at gøre noten normativ;
–– Indholdet i den tidligere tabel 3 er blevet indarbejdet i 6.2.6.2 med de nødvendige ændringer i flowdiagrammet i figur 1;
–– Erstatning af 6.2.2.3 med krav vedrørende trykstigning ved udvendig brand;
–– Forbedring af 6.2.5.2.2 vedrørende elektroniske sikkerhedskontakter til trykbegrænsning
–– Omdisponering af transport- og vibrationsprøvninger fra 6.2.12 til 6.2.12 og 6.2.13;
–– Ændring af eksplosionsfarekravene i 6.2.14 (tidligere 6.2.13);
–– Tilføjelse af anneks H om revnedannelse som følge af spændingskorrosion, anneks I om prøvning for utæthedssimulering,
anneks J om idriftsættelsesprocedure, anneks K om antændelseskilder;
–– Ændring af anneks ZA for at harmonisere med direktiv 2014/68/EU (PED);
–– Sletning af anneks ZB samt opdatering af anneks ZC (nu det nye anneks ZB).


Beskrivelse

Denne Europæiske Standard fastlægger kravene til sikkerheden for personer og ejendom, giver vejledning i beskyttelse af miljøet og fastlægger procedurer for drift, vedligeholdelse og reparation af kølesystemer samt genvinding af kølemidler.
Termen "kølesystem" anvendt i denne Europæiske Standard, omfatter varmepumper.
Del 2 af denne Standard gælder for udformning, konstruktion og installation af kølesystemer, herunder rørsystemer, komponenter og materialer. Den omfatter supplerende udstyr, som ikke er dækket af EN 378 1, EN 378 3 eller EN 378 4, som er direkte forbundet med sådanne systemer. Den fastlægger også krav til prøvning, idriftsættelse, mærkning og dokumentation. Krav til sekundære varmeoverføringskredsløb er ikke medtaget undtagen krav til beskyttelse forbundet med kølesystemet. Supplerende udstyr omfatter fx ventilatorer, ventilatormotorer, elektriske motorer og transmissionsenheder til åbne kompressorsystemer.
Denne standard gælder for:
a) stationære og mobile kølesystemer i alle størrelser med undtagelse af airconditionanlæg i køretøjer, som er dækket af en specifik produktstandard, fx ISO13043
b) sekundære køle- eller varmesystemer
c) placeringen af kølesystemerne
d) udskiftede dele og tilføjede komponenter efter vedtagelsen af denne standard, hvis de ikke er identiske i funktion og kapacitet.
Systemer, der bruger andre kølemidler end dem, der er anført i EN 378 1:2016, anneks E, er ikke dækket af denne standard.
Denne standard gælder ikke for lagervarer.
Denne standard gælder ikke for kølesystemer, som blev fremstillet før datoen for dens udgivelse som Europæisk Standard, med undtagelse af udvidelser og ændringer af et system, som blev indført efter udgivelsen.
Denne standard gælder for nye kølesystemer, udvidelser eller ændringer på allerede eksisterende systemer samt for eksisterende stationære systemer, som forflyttes til og driftes på et andet sted.
Denne standard gælder også i tilfælde af omlægning af et system til et andet kølemiddel, i hvilket tilfælde overensstemmelse med de relevante punkter i del 1 til 4 af standarden skal tages i betragtning.


Antal sider: 88

Udgivet: 2016-12-07

Godkendelsesdato: 2016-12-05

Internationale relationer : EN 378-2:2016 IDT

ICS: 27.080 - Varmepumper 27.200 - Køleteknologi

Varenummer: M279810


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 182
  • CEN/TC 182/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-251

Indgår i