64 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 19283:2020

Tilstandsovervågning og diagnosticering af maskiner – Hydrogeneratorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 45510-5-4:1998

Indkøbsvejledning. Udstyr til kraftvarmeværker. Del 5-4: Vandkraftturbiner og -pumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CWA 50271:2021

Vejledning i modulære og tværgående PTO-teknologier til bølgekonvertere med direkte drev


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CWA 50272:2021

Metodologi, procedurer og nødvendigt udstyr til laboratorietest af modulære og tværgående PTO-teknologier til bølgekonvertere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 50564:2011

Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer o.l. steder - Måling af laveffektforbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 60041:1995

Feltafleveringstest til bestemmelse af den hydrauliske ydeevne for hydrauliske turbiner, magasinpumper og turbinepumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/EN IEC 60193:2019

Hydrauliske turbiner, lagringspumper og turbinepumper – Godkendelsesprøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/EN 60308:2005

Hydrauliske turbiner - Prøvning af kontrolsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 60609-1:2005

Hydrauliske turbiner, oplagringspumper og pumpeturbiner - Evaluering af kavitationstæring - Del 1: Evaluering af modtrykspumper, oplagringspumper og pumpeturbiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60609-2:1999

Evaluering af punkttæring i hulrumsdannelser i hydrauliske turbiner, oplagringspumper og pumpeturbiner. Del 2: Evaluering af peltonturbiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60994:1994

Vejledning til feltmåling af vibrationer og pulsationer i hydrauliske maskiner (turbiner, magasinpumper og pumpeturbiner)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.928,02

DS/EN 61116:1995

Guide for elektromekanisk udstyr til brug i små hydroelektriske installationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 61362:2012

Vejledning til specifikation af vandturbinekontrolsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 61850-7-410:2013

Kommunikationsnetværk og -systemer til elforsyningsautomation - Del 7-410: Grundlæggende kommunikationsstruktur - Vandkraftværker - Kommunikation til overvågning og styring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 61850-7-410:2013/A1:2016

Kommunikationsnetværk og -systemer til elforsyningsautomation - Del 7-410: Grundlæggende kommunikationsstruktur - Vandkraftværker - Kommunikation til overvågning og styring


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 62006:2011

Hydrauliske maskiner - Godkendelsesprøvning af små hydroelektriske installationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN IEC 62097:2019

Hydrauliske maskiner, radiale og aksiale – Metode til omregning af ydeevne fra model til prototype


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 62256:2017

Vandturbiner, lagringspumper og pumpeturbiner – Istandsættelse og forbedring af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN IEC 62364:2019

Hydrauliske maskiner – Vejledning i håndtering af hydroslibende erosion i kaplan-, francis- og peltonturbiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/IEC TS 62600-1:2020

Marin energi – Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere – Del 1: Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/IEC TS 62600-2:2019

Marin energi – Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere – Del 2: Marine energianlæg – Designkrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/IEC TS 62600-3:2020

Marin energi – Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere – Del 3: Måling af mekanisk last


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/IEC TS 62600-4:2020

Marin energi – Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere – Del 4: Hvordan ny teknologi kvalificeres


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IEC TS 62600-10:2021 ED2

Marin energi – Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere – Del 10: Vurdering af fortøjningssystem til marine energikonvertere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC TS 62600-20:2019

Marin energi – Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere – Del 20: Generel vejledning om projektering og analyse af OTEC-anlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/IEC TS 62600-40:2019

Havenergi – Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere – Del 10: Akustisk karakterisering af havenergikonvertere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC/TS 62600-100:2012

Bølgeenergi - Bølgeomformere, tidevandsomformere og andre vandstrømsomformere - Del 100: Elproducerende bølgeomformere - Vurdering af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/IEC TS 62600-100:2012/COR1:2017

Bølgeenergi – Bølgeomformere, tidevandsomformere og andre vandstrømsomformere – Del 100: Elproducerende bølgeomformere – Vurdering af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/IEC TS 62600-101:2015

Havenergi - Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere - Del 101: Vurdering og karakterisering af bølgeenergiressourcer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC TS 62600-103:2018

Havenergi – Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere – Del 103: Retningslinjer for tidlig udvikling af bølgeenergikonvertere: Best practice og anbefalede procedurer til prøvning af præ-prototyper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC/TS 62600-200:2013

Bølgeenergi - Bølgeomformere, tidevandsomformere og andre vandstrømsomformere - Del 200: Elproducerende tidevandsomformere - Vurdering af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC TS 62600-201:2015

Havenergi - Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere - Del 201: Vurdering og karakterisering af tidevandsenergiressourcer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC TS 62600-300:2019

Havenergi – Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere – Del 300: Elproducerende flodenergikonvertere – Vurdering af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC TS 62600-301:2019

Marin energi – Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere – Del 301: Vurdering af flodenergiressourcer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN IEC 63132-1:2020

Vejledning til installationsprocedurer og tolerancer for hydroelektriske maskiner – Del 1: Generelle aspekter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN IEC 63132-2:2020

Vejledning til installationsprocedurer og tolerancer for hydroelektriske maskiner – Del 2: Lodrette generatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN IEC 63132-3:2020

Vejledning om installationsprocedurer og tolerancer for hydroelektriske maskiner – Del 3: Lodrette Francis- eller pumpeturbiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN IEC 63132-4:2020

Vejledning om installationsprocedurer og tolerancer for hydroelektriske maskiner – Del 4: Vertikale Kaplan- eller propelturbiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

IEC TR 61364:1999

Nomenclature for hydroelectric powerplant machinery


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 2.134,60

IEC TR 61366-1:1998

Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 1: General and annexes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.893,60

IEC TR 61366-2:1998

Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 2: Guidelines for technical specifications for Francis turbines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.411,59

IEC TR 61366-3:1998

Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering documents - Part 3: Guidelines for technical specifications for Pelton turbines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.411,59

IEC TR 61366-4:1998

Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 4: Guidelines for technical specifications for Kaplan and propeller turbines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.411,59

IEC TR 61366-5:1998

Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 5: Guidelines for technical specifications for tubular turbines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.411,59

IEC TR 61366-6:1998

Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 6: Guidelines for technical specifications for pump-turbines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.411,59

IEC TR 61366-7:1998

Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 7: Guidelines for technical specifications for storage pumps


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.411,59

IEC 62270:2013

Guide for Computer-Based Control for Hydroelectric Power Plant Automation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 2.134,60

IEC TS 62600-30:2018

Marine energy – Wave, tidal and other water current converters – Part 30: Electrical power quality requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.687,02

IEC TS 62882:2020

Hydraulic machines – Francis turbine pressure fluctuation transposition


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 2.341,17

IEC 63132-1:2020

Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines – Part 1: General aspects


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.205,02

IEC 63132-2:2020

Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines – Part 2: Vertical generators


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 998,44

IEC 63132-3:2020

Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines – Part 3: Vertical Francis turbines or pump-turbines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.411,59

IEC 63132-4:2020

Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines – Part 4: Vertical Kaplan or propeller turbines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.411,59

DS/IEC TS 62600-2:2016 ( Forslag )

Havenergi - Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere - Del 2: Designkrav for havenergisystemer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 60995:1996# ( Tilbagetrukket )

Bestemmelse af ydeevnen for prototyper af hydrauliske maskiner ud fra modelafleveringsprøver under hensyntagen til målestoksindflydelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 61362:1998 ( Tilbagetrukket )

Vejledning til specifikation af vandturbinekontrolsystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN 61362/Corr.:2000 ( Tilbagetrukket )

Vejledning til specifikation af vandturbinekontrolsystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk/Fransk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 61850-7-410:2007 ( Tilbagetrukket )

Kommunikationsnetværk og -systemer til elforsyningsautomation - Del 7-410: Vandkraftværker - Kommunikation vedrørende overvågning og kontrol


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 62097:2009 + cd-rom ( Tilbagetrukket )

Hydraliske maskiner, radiale og aksiale - Metode til omregning af ydeevne fra model til prototype


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 62256:2008 ( Tilbagetrukket )

Hydrauliske turbiner, lagringspumper og pumpeturbiner - Istandsættelse og forbedring af ydeevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 62270:2004 ( Tilbagetrukket )

Hydroelektrisk kraftværksautomation - Vejledning til computerbaseret kontrol


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC/TS 62600-1:2012 ( Tilbagetrukket )

Bølgeenergi - Bølgeomformere, tidevandsomformere og andre vandstrømsomformere - Del 1: Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IEC TS 62600-1:2011/AMD1:2019 ( Tilbagetrukket )

Tillæg 1 – Havenergi – Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere – Del 1:Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/IEC TS 62600-10:2015 ( Tilbagetrukket )

Havenergi - Bølge-, tidevands- og andre vandstrømskonvertere - Del 10: Vurdering af fortøjningssystem til havenergikonvertere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

1