• Standard
  • DSF/EN 60204-1:2018/prA1:2020

DSF/EN 60204-1:2018/prA1:2020 ( Forslag )

Maskinsikkerhed – Maskiners elektriske materiel – Del 1: Generelle krav – Tillæg 1


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 202,00

Beskrivelse

Denne del af IEC 60204 gælder for elektrisk, elektronisk og programmerbart elektronisk materiel og systemer til maskiner,
der ikke kan bæres med hånden, mens arbejdet pågår, herunder en samling af maskiner, der arbejder sammen
på en koordineret måde.
NOTE 1 – Denne del af IEC 60204 er en anvendelsesstandard og tilsigter ikke at begrænse eller hindre teknologiske fremskridt.
NOTE 2 – I denne del af IEC 60204 omfatter termen "elektrisk" både elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske
emner (dvs. "elektrisk materiel" betyder elektrisk, elektronisk og programmerbart elektronisk materiel).
NOTE 3 – I forbindelse med denne del af IEC 60204 henviser termen "person" til enhver person og omfatter de personer, der er
udpeget og instrueret af brugeren eller dennes repræsentant(er) i brug og pasning af den pågældende maskine.
Det materiel, der er omfattet af denne del af IEC 60204, starter ved tilslutningspunktet for forsyningen til maskinens
elektriske materiel (se 5.1).
NOTE 4 – Kravene til elektriske installationer er angivet i IEC 60364-serien
Denne del af IEC 60204 gælder for elektrisk materiel eller dele af det elektriske materiel, der anvender en nominel
forsyningsspænding på højst 1 000 V for vekselstrøm (a.c.) og på højst 1 500 V for jævnstrøm (d.c.) samt med nominelle
forsyningsfrekvenser på højst 200 Hz.
NOTE 5 – Oplysninger om elektrisk materiel eller dele af det elektriske materiel, der anvender højere nominelle forsyningsspændinger,
findes i IEC 60204-11.
Denne del af IEC 60204 dækker ikke alle de krav (fx vedr. afskærmning, tvangskobling eller styring), som er nødvendige
eller påkrævet ifølge andre standarder eller forskrifter for at beskytte personer mod andre farer end elektriske
farer. For hver maskintype findes der entydige krav, der skal opfyldes for at opnå tilstrækkelig sikkerhed.
Denne del af IEC 60204 omfatter specifikt, men er ikke begrænset til, elektrisk materiel på maskiner som defineret i
3.1.40.
NOTE 6 – Anneks C indeholder en liste over maskiner, hvis elektriske materiel kan være omfattet af denne del af IEC 60204.
I denne del af IEC 60204 er der ikke specificeret yderligere og særlige krav, der kan gælde for det elektriske materiel
på maskiner, der fx
–– er beregnet til udendørs anvendelse (dvs. uden for bygninger eller andre beskyttende konstruktioner)
–– anvender, bearbejder eller fremstiller potentielt eksplosivt materiale (fx maling eller savsmuld)
–– er beregnet til anvendelse i potentielt eksplosive og/eller brændbare atmosfærer
–– har særlige risici ved fremstilling eller anvendelse af visse materialer
–– er beregnet til anvendelse i miner
–– er symaskiner, enheder og systemer til syning (som er omfattet af IEC 60204-31)
–– er løftemaskiner (som er omfattet af IEC 60204-32)
–– er fremstillingsudstyr af halvledere (som er omfattet af IEC 60204-33).

Effektkredse, hvor elektrisk energi anvendes direkte som arbejdsredskab, er ikke omfattet af denne del af IEC 60204.

Antal sider: 10

Internationale relationer : EN 60204-1:2018/prA1:2020 IDT IEC 60204-1:2016/AMD1:2021 ED6 IDT

ICS: 29.020 - Elektroteknik generelt 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M346852


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 44X
  • IEC/TC 44

Dansk udvalg

DS/S-544