750 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/HD 384.7.711 S1:2004

Elektriske installationer i bygninger - Del 7-711: Krav til særlige installationer eller områder - Udstillinger, shows og stande


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 457:1997

Kodebetegnelse for farver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/IEC 949:1990

Beregning af termisk tilladelige kortslutningsstrømme under hensyntagen til virkningerne af ikke-adiabatisk opvarmning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS 5004.691:1982

Elektroteknisk ordliste. Kapitel 691 - Tariffer for elektricitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 45556:2019

Generel metode til vurdering af andelen af genbrugte komponenter i energirelaterede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 45558:2019

Generel metode til at bekendtgøre brugen af kritiske råmaterialer i energirelaterede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 45559:2019

Metoder til tilvejebringelse af information vedrørende aspekter for materialeeffektivitet af energirelaterede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50102 - 62262:1996

Beskyttelsesgrader for kapslinger til elektrisk udstyr mod ydre mekaniske slag (IK-kode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50102/A1 - 62262:1999

Beskyttelsesgrader for kapslinger til elektrisk udstyr mod ydre mekaniske slag (IK-kode)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50102/Corr. - 62262:2006

Beskyttelsesgrader for kapslinger til elektrisk udstyr mod ydre mekaniske slag (IK-kode)


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00