750 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CLC Guide 32:2014

Retningslinjer for sikkerhedsrelateret risikovurdering og risikonedsættelse for lavspændingsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS-håndbog 116.3.6:2021

DS-håndbog 116.3.6:2021

Anvendelse af frekvensomformere med vejledning i lækstrømme og vagabonderende strømme – Hvad er meningen?


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 395,00

DS-håndbog 116.3.4:2018

DS-håndbog 116.3.4:2018

DS/EN 60204-1:2018 – Hvad er meningen?


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 595,00

DS-håndbog 116.3.5:2018

DS-håndbog 116.3.5:2018

Nødstop – Hvad er meningen?


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 395,00

DS Handbook 166:2020 E

DS Handbook 166:2020 E

Vejledning i RDS – Referencebetegnelsessystemer. TAG-nummerering til systemer iht. ISO/IEC 81346-serien


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.195,00

DS Handbuch 166:2020 DE

DS Handbuch 166:2020 DE

Vejledning i RDS – Referencebetegnelsessystemer. TAG-nummerering til systemer iht. EN 81346-serien


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Tysk
Pris fra:
kr. 1.195,00

DS-håndbog 166.1:2010

DS-håndbog 166.1:2010

Principper for strukturer og referencebetegnelser - For industrianlæg, installationer og udstyr samt industriprodukter


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 995,00

DS-håndbog 174:2013

DS-håndbog 174:2013

RoHS 2 – en introduktion. Vejledning til erhvervsdrivende, der producerer, importerer eller sælger elektrisk og elektronisk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 395,00

DS-håndbog 188:2020

DS-håndbog 188:2020

Bestemmelse af kortslutningsstrøm og spændingsfald i elektriske installationer. Vejledning om DS/CLC/TR 50480


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 160,00

DS-håndbog 193:2019

DS-håndbog 193:2019

Vejledning om projektering af elektriske installationer. Med særlig fokus på RCD


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 160,00

DS/HD 384.7.711 S1:2004

Elektriske installationer i bygninger - Del 7-711: Krav til særlige installationer eller områder - Udstillinger, shows og stande


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 457:1997

Kodebetegnelse for farver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/IEC 949:1990

Beregning af termisk tilladelige kortslutningsstrømme under hensyntagen til virkningerne af ikke-adiabatisk opvarmning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS 5004.691:1982

Elektroteknisk ordliste. Kapitel 691 - Tariffer for elektricitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 45556:2019

Generel metode til vurdering af andelen af genbrugte komponenter i energirelaterede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 45558:2019

Generel metode til at bekendtgøre brugen af kritiske råmaterialer i energirelaterede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 45559:2019

Metoder til tilvejebringelse af information vedrørende aspekter for materialeeffektivitet af energirelaterede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50102 - 62262:1996

Beskyttelsesgrader for kapslinger til elektrisk udstyr mod ydre mekaniske slag (IK-kode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50102/A1 - 62262:1999

Beskyttelsesgrader for kapslinger til elektrisk udstyr mod ydre mekaniske slag (IK-kode)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50102/Corr. - 62262:2006

Beskyttelsesgrader for kapslinger til elektrisk udstyr mod ydre mekaniske slag (IK-kode)


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 50110-2:2010 (Gældende til og med: 23-12-2022)

Drift af elektriske anlæg - Del 2: Nationale tillæg


Status:
Gældende til og med: 23-12-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50130-4:2011

Alarmsystemer - Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet - produktfamiliestandard: Immunitetskrav til komponenter til brand-, indbruds- og overfaldsalarmsystemer, videoovervågningsanlæg, adgangskontrolanlæg og tryghedsalarmsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 50130-4/A1:2014

Alarmsystemer - Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiliestandard: Immunitetskrav til komponenter til brand-, indbruds- og overfaldsalarmsystemer, videoovervågningsanlæg, adgangskontrolanlæg og tryghedsalarmsystemer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50130-5:2011

Alarmsystemer - Del 5: Metoder til miljøprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 50147-1:1996

Radiodødt rum - Del 1: Måling på skærmdæmpning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50160:2010

Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 50160:2010/A1:2015

Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50160:2010/A3:2019

Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50160:2010/A2:2019

Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50162:2004

Beskyttelse mod korrosion, der skyldes vagabonderende strøm fra jævnstrømssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 50191:2010

Installation og drift af elektrisk prøvningsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CLC/TS 50349:2005

Kvalifikation af elinstallatører


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 50419:2006

Mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til artikel 11(2) i direktiv 2002/96/EF (WEEE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/TR 50422:2013

Vejledning om anvendelse af Europæisk Standard EN 50160


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CLC/TR 50442:2018

Vejledning til produktkomiteer om udarbejdelse af standarder relateret til human eksponering for elektromagnetiske felter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/TR 50453:2007

Evaluering af elektromagnetiske felter omkring krafttransformere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50581:2012 (Gældende til og med: 07-12-2023)

Teknisk dokumentation til vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrænsning af farlige stoffer


Status:
Gældende til og med: 07-12-2023
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 50614:2020

Krav angående forberedelse til genbrug af el- og elektronikskrot


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 50693:2019

Produktkategoribestemmelser for livscyklusvurdering (LCA) af EEE


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 50699:2020

Periodisk prøvning af elektrisk materiel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60027-1:2007

Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 60027-1/A2:2007

Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60027-3:2007

Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi - Del 3: Logaritmiske og relaterede størrelser og deres enheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60038:2011

CENELEC-standardspændinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60059:2000

IEC-standardmærkestrømme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 60059/A1:2009

IEC-standardmærkestrømme


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60068-2-55:2013

Miljøprøvninger - Del 2-55: Prøvninger - Prøvning Ee og vejledning - Prøvninger i forbindelse med løst gods, herunder stød


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60068-2-65:2013

Miljøprøvning - Del 2-65: Prøvninger - Prøvning Fg: Vibration - Akustisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60068-2-78:2013

Miljøprøvninger - Del 2-78: Prøvninger - Cab-prøve: Vedvarende fugtig varme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 60068-2-80:2006

Miljøprøvninger – Del 2-80: Prøvninger – Prøvning Fi: Vibrationer - Mixed mode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60068-3-4:2002

Miljøprøvninger - Del 3-4: Supplerende dokumentation og vejledning - Prøvninger med fugtig varme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60068-3-7:2002 (Gældende til og med: 11-08-2023)

Miljøprøvninger - Del 3-7: Supplerende dokumentation og vejledning - Målingerne i temperaturprøverum for prøvninger A og B (med last)


Status:
Gældende til og med: 11-08-2023
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN IEC 60068-3-7:2020

Miljøprøvninger – Del 3-7: Supplerende dokumentation og vejledning – Målinger i temperaturprøverum for prøvninger A (kulde) og B (tør varme) (med last)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60068-3-8:2003

Miljøprøvninger - Del 3-8: Supplerende dokumentation og vejledning - Udvælgelse mellem vibrationsprøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60073:2003

Grundlæggende sikkerhedsprincipper for mand-maskine-grænseflade, mærkning og identifikation - Principper for koder for indikatorer og aktuatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60196:2009

IEC-standardfrekvenser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 60204-1:2018

Maskinsikkerhed – Elektrisk materiel på maskiner – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 60204-1:2006 (Sik) (Gældende til og med: 14-09-2021)

Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende til og med: 14-09-2021
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 495,00
Lovgivning:

DS/EN 60204-1/A1:2009 (Gældende til og med: 14-09-2021)

Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende til og med: 14-09-2021
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 60204-1/Corr.:2010 (Gældende til og med: 14-09-2021)

Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende til og med: 14-09-2021
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 60204-1:2018/Ret. 1:2020

Maskinsikkerhed – Elektrisk materiel på maskiner – Del 1: Generelle krav – RETTELSER 1


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 60204-11:2002 (Gældende til og med: 09-01-2022)

Maskinsikkerhed - Elektrisk materiel på maskiner - Del 11: Bestemmelser for HV-maskinel for spændinger over 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. og som ikke overstiger 36 kV


Status:
Gældende til og med: 09-01-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN IEC 60204-11:2019

Maskinsikkerhed – Maskiners elektriske materiel – Del 11: Krav til materiel til spændinger over 1 000 V AC eller 1 500 V DC, og som ikke overstiger 36 kV


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN 60204-11/AC:2010 (Gældende til og med: 09-01-2022)

Maskinsikkerhed - Elektrisk materiel på maskiner - Del 11: Bestemmelser for HV-maskinel for spændinger over 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. og som ikke overstiger 36 kV


Status:
Gældende til og med: 09-01-2022
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 60204-32:2008

Maskinsikkerhed - Elektrisk materiel på maskiner - Del 32: Krav til løftemaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN 60204-33:2011

Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner - Del 33: Krav til fremstillingsudstyr af halvledere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN 60216-5:2008

Elektriske isolationsmaterialer - Varmebestandighed - Del 5: Bestemmelse af et isolationsmateriales indeks over relativ varmebestandighed (RTE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IEC TS 60216-7-1:2015

Elektriske isoleringsmaterialer - Egenskaber for varmebestandighed - Del 7-1: Accelereret bestemmelse af relativ varmebestandighed (RTEA) ved hjælp af analytiske prøvningsmetoder - Instruktioner til beregninger baseret på aktiveringsenergi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/IEC TR 60216-7-2:2016

Elektriske isoleringsmaterialer – Egenskaber for varmebestandighed – Del 7-2: Resultater af ringanalyser (round robin-test) for at validere procedurerne i IEC TS 60216-7-1 ved hjælp af ikke-isoterm kinetisk analyse af termogravimetriske data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IEC 60331-1:2018 (Gældende til og med: 19-07-2022)

Prøvninger for elektriske kabler udsat for brand – Kredsløbsintegritet – Del 1: Prøvningsmetode til brand med stød ved en temperatur på mindst 830 ° C for kabler med nominel spænding op til og med 0,6/1,0 kV og med en samlet diameter på mere end 20 mm


Status:
Gældende til og med: 19-07-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00