40 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/HD 308 S2:2002

Identifikation af ledere i kabler og bøjelige ledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 45510-2-9:2008

Indkøbsvejledning - Udstyr til kraftværker - Del 2-9: Elektrisk udstyr - Kabelsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CLC/TR 50480:2011

Bestemmelse af ledertværsnit og udvælgelse af beskyttelsesudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 50497:2007

Anbefalede prøvningsmetoder til vurdering af risiko for udsivning af blødgøringsmiddel fra kabler med pvc-isolation og -kappe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 60228:2006

Ledere af isolerende kabler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 60228/AC:2005

Ledere af isolerende kabler


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/IEC/TR 60344:2007

Beregning af d.c.-modstanden i uisolerede og isolerede kobberledere i lavfrekvenskabler og -ledninger - Anvendelsesvejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/IEC 61084-1:2017

Kabelkanalsystemer til elektriske installationer – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC 61084-2-1:2017

Kabelkanalsystemer til elektriske installationer – Del 2-1: Særlige krav – Kabelkanalsystemer beregnet til væg- og loftmontering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IEC 61084-2-2:2017

Kabelkanalsystemer til elektriske installationer – Del 2-2: Særlige krav – Kabelkanalsystemer beregnet til montering under gulve, plant med gulve eller på gulve


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

1 Næste