68 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 50124-1:2017

Jernbaner - Isolationskoordinering - Del 1: Grundlæggende krav - Luftafstande og krybestrækninger for alt elektrisk og elektronisk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 50124-2:2017

Jernbaner – Isolationskoordinering – Del 2: Overspændinger og relateret beskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 50209:1998

Isolationstest af skinner og spoler i højspændingsmaskiner.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 60034-18-22:2001

Roterende elektriske maskiner - Del 18-22: Funktionel evaluering af isoleringssystemer - Prøvningsprocedurer vedrørende trådviklede viklinger - Klassificering af ændringer og erstatning af isoleringskomponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60034-18-34:2012

Roterende elektriske maskiner - Del 18-34: Funktionel vurdering af isolationssystemer - Prøvningsmetoder til formspoleviklinger - Evaluering af isolationssystemers termomekaniske udholdenhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 61557-1:2007

Elektrisk sikkerhed i lavspændings-distributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-2:2007

Elektrisk sikkerhed i lavspændings-distributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 2: Isolationsmodstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-3:2007

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 3: Maskeimpedans


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-4:2007

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 4: Jordforbindelsesmodstand og ækvipotential binding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-5:2007

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 5: Jordmodstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-6:2007

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 6: Effektiviteten af reststrømsanordninger (RCD) i TT-, TN- og IT- systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-7:2007

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 7: Fasesekvens


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-8:2015

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. - Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i it-systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 61557-8:2015/AC:2016

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i it-systemer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 61557-10:2013

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselstrøm og 1 500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 10: Kombineret måleudstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-11:2009

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselstrøm og 1 500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 11: Effektivitet af fejlstrømsmonitorer (RCM) type A og type B i TT-, TN- og IT-systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-12:2008

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 12: Udstyr til måling og overvågning af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-13:2011

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselstrøm og 1 500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 13: Håndholdte og håndbetjente strømtænger og sensorer til måling af lækstrøm i elektriske distributionssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-14:2013

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselstrøm og 1 500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 14: Udstyr til prøvning af sikkerheden af elektrisk udstyr i maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-15:2014

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i it-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i it-systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 61557-16:2015

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 16: Udstyr til prøvning af effektiviteten af beskyttelsesforanstaltninger for elektrisk udstyr og/eller medicinsk elektrisk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 61936-1:2011

Stærkstrømsinstallationer med vekselspændinger over 1 kV - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.160,00

DS/EN 61936-1/A1:2014

Stærkstrømsinstallationer med vekselspændinger over 1 kV - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/IEC TS 61936-2:2015

Stærkstrømsinstallationer med vekselspænding over 1 kV og jævnspænding over 1,5 kV - Del 2: Jævnstrøm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

IEC 61557-11:2020

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 482,45

DSF/FprEN IEC 61557-1:2019 ( Forslag )

Elektrisk sikkerhed i lavspændings-distributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 1: Generelle krav


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/FprEN IEC 61557-2:2019 ( Forslag )

Elektrisk sikkerhed i lavspændings-distributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 2: Isolationsmodstand


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/FprEN IEC 61557-3:2019 ( Forslag )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 3: Sløjfeimpedans


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/FprEN IEC 61557-4:2019 ( Forslag )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 4: Jordforbindelsesmodstand og ækvipotential binding


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/FprEN IEC 61557-5:2019 ( Forslag )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 5: Jordmodstand


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/FprEN IEC 61557-6:2019 ( Forslag )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 6: Effektiviteten af reststrømsanordninger (RCD) i TT-, TN- og IT- systemer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/FprEN IEC 61557-7:2019 ( Forslag )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 7: Fasesekvens


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/FprEN IEC 61557-11:2020 ( Forslag )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 11: Effektivitet af fejlstrømsmonitorer (RCM) type A og type B i TT-, TN- og IT-systemer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/FprEN 61557-12:2018 ( Forslag )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 12: Udstyr til måling og overvågning af ydeevne


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/FprEN IEC 61557-12:2018/prA1:2020 ( Forslag )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 12: Udstyr til måling og overvågning af ydeevne


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 284,00

DSF/prEN IEC 61936-1:2020 ( Forslag )

Stærkstrømsinstallationer > 1 kV AC og 1,5 kV DC – Del 1: AC


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:

prEN IEC 61936-1:2020 ( Forslag )


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:

DS/IEC 71-2:1977# ( Tilbagetrukket )

Isolationskoordinering. Del 2: Brugsvejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/IEC 71-3:1984# ( Tilbagetrukket )

Isolationskoordinering. Del 3: Isolationskoordinering mellem faser. Principper, regler og brugsvejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 551,37

DS/HD 625.3 S1:1997# ( Tilbagetrukket )

Isolationskoordinering for udstyr i lavspændingssystemer. Del 3: Brug af belægninger for at opnå isolationskoordinering af bestykkede printkort


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 50124-1:2002 ( Tilbagetrukket )

Jernbaneanvendelser - Isolationskoordinering - Del 1: Grundlæggende krav - Luftafstande og krybestrækninger for alt elektrisk og elektronisk udstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 50124-1/A1:2003 ( Tilbagetrukket )

Jernbaneanvendelser - Isolationskoordinering - Del 1: Grundlæggende krav - Luftafstande og krybestrækninger for alt elektrisk og elektronisk udstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50124-1/A2:2005 ( Tilbagetrukket )

Jernbaneanvendelser – Isolationskoordinering – Del 1: Grundlæggende krav – Luftafstande og krybestrækninger for alt elektrisk og elektronisk udstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60034-18-1+A1:1999 ( Tilbagetrukket )

Roterende elektriske maskiner. Del 18: Funktionel vurdering af isolationssystemer. Sektion 1: Generel vejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 60034-18-21:1995 ( Tilbagetrukket )

Roterende elektriske maskiner. Del 18: Funktionel vurdering af isolationssystemer. Sektion 21: Testmetoder for trådviklede viklinger. Termisk evaluering og klassifikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 60034-18-21/A2:2004 ( Tilbagetrukket )

Roterende elektriske maskiner - Del 18: Funktionel vurdering af isolationssystemer - Sektion 21: Testmetoder for trådviklede viklinger - Termisk evaluering og klassifikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60034-18-21/A1:2004 ( Tilbagetrukket )

Roterende elektriske maskiner - Del 18: Funktionel vurdering af isolationssystemer - Sektion 21: Prøvningsmetoder for trådviklede viklinger - Termisk evaluering og klassifikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60034-18-31+A1:1999 ( Tilbagetrukket )

Roterende elektriske maskiner - Del 18: Funktionel vurdering af isolationssystemer - Sektion 31: Testmetoder for formspoleviklinger - Termisk evaluering og klassifikation af isoleringssystemer brugt i maskiner op til og med 50 MVA og 15 kV


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CLC/TR 60034-18-32:2004 ( Tilbagetrukket )

Roterende elektriske maskiner - Del 18-32: Funktionel vurdering af isolationssystemer - Testmetoder for trådviklede viklinger - Elektrisk evaluering af isoleringssystemer brugt i maskiner op til og med 50 MVA og 15 kV


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CLC/TR 60034-18-33:2004 ( Tilbagetrukket )

Roterende elektriske maskiner - Del 18-33: Funktionel vurdering af isolationssystemer - Testmetoder for trådviklede viklinger - Multifaktor-funktionel vurdering - Isoleringssystemers modstandsdygtighed over for kombineret termisk og elektrisk belastning i maskiner op til og med 50 MVA og 15 kV


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CLC/TS 60034-18-34:2004 ( Tilbagetrukket )

Roterende elektriske maskiner - Del 18-34: Funktionel vurdering af isolationssystemer - Testmetoder for formspoleviklinger - Evaluering af termomekanisk cyklusudholdenhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60071-1:1995 ( Tilbagetrukket )

Isolationskoordinering. Del 1: Definitioner, principper og regler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60071-2:1997 ( Tilbagetrukket * )

Isolationskoordinering. Del 2: Brugsvejledning


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 60664-1:2007 ( Tilbagetrukket * )

Isolationskoordinering for udstyr til lavspændingssystemer - Del 1: Principper, krav og prøvninger


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC 60664-1+A1,2:2002+CD-rom (Sik) ( Tilbagetrukket )

Isolationskoordinering for udstyr inden for lavspændingssystemer - Del 1: Principper, bestemmelser og prøver


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 460,00

DS/EN 61557-1:1997 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk sikkerhed i lavspændings-distributionssystemer op til 1 kV vekselstrøm og 1,5 kV jævnstrøm. Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger. Del 1: Generelle krav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 2.412,24

DS/EN 61557-2:1997 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk sikkerhed i lavspændings-distributionssystemer op til 1 kV vekselstrøm og 1,5 kV jævnstrøm. Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger. Del 2: Isolationsmodstand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 61557-3:1997 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 kV vekselstrøm og 1,5 kV jævnstrøm. Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger. Del 3: Maskeimpedans


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 61557-4:1997 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 kV vekselstrøm og 1,5 kV jævnstrøm. Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger. Del 4: Jordforbindelsesmodstand og ækvipotential binding


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 61557-5:1997 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 kV vekselstrøm og 1,5 kV jævnstrøm. Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger. Del 5: Jordmodstand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 61557-6:1998# ( Tilbagetrukket )

Elektrisk sikkerhed i lavspændings-distributionssystemer op til 1 kV vekselstrøm og 1,5 kV jævnstrøm. Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger. Del 6: Reststrømsanordninger (RCD) i TT-, TN- og IT- systemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 61557-7:1997 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 kV vekselstrøm og 1,5 kV jævnstrøm. Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger. Del 7: Fasesekvens


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 61557-8:1997 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 kV vekselstrøm og 1,5 kV jævnstrøm. Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger. Del 8: Isolerende overvågningsmekanismer til IT-systemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 61557-8:2007 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 8: Isolerende overvågningsmekanismer til IT-systemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 61557-10:2001 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 kV vekselstrøm og 1,5 kV jævnstrøm - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 10: Kombineret måleudstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 61857-1:1999# ( Tilbagetrukket )

Elektriske isolationssystemer. Procedurer for termisk vurdering. Del 1: Generelle krav. Lavspænding


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 2.412,24

DS/EN 61857-21:1999# ( Tilbagetrukket )

Elektriske isolationssystemer. Procedurer for termisk vurdering. Del 21: Særlige krav til model til generelt formål - Anbringelser af viklinger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

1