DS/HD 60364-4-43:2010 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 4-43: Beskyttelse af sikkerhedsgrunde - Beskyttelse mod overstrøm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

Beskrivelse

Denne del af DS/HD 60364 angiver krav til beskyttelse af spændingsførende ledere fra følgerne af overstrøm.
Denne standard beskriver, hvordan spændingsførende ledere beskyttes ved hjælp af et eller flere stykker udstyr til automatisk afbrydelse af forsyningen i tilfælde af overbelastning (pkt. 433) og kortslutning (pkt. 434), undtagen i tilfælde hvor overstrømmen er begrænset i henhold til pkt. 436, eller hvor betingelserne beskrevet i 433.3 (udeladelse af udstyr til beskyttelse mod overbelastning) eller 434.3 (udeladelse af udstyr til beskyttelse mod kortslutning) er opfyldt. Koordinering af beskyttelse mod overbelastning og kortslutning er også omfattet (pkt. 435).
NOTE 1 – Spændingsførende ledere, som er beskyttet mod overbelastning i overensstemmelse med pkt. 433 anses også for at være beskyttet mod fejl, der kan forårsage overstrømme af samme størrelsesorden som overbelastningsstrømme.
NOTE 2 – Kravene i denne standard tager ikke højde for ydre påvirkninger.
NOTE 3 – Beskyttelse af ledere i henhold til denne standard beskytter ikke nødvendigvis materiel forbundet til lederne.
NOTE 4 – Bøjelige kabler, der forbinder materiel med stikpropper og stikkontakter i faste installationer, er ikke en del af anvendelsesområdet for denne standard og er derfor ikke nødvendigvis beskyttet mod overstrøm.
NOTE 5 – Afbrydelse betyder ikke adskillelse i denne standard.

Antal sider: 99

Udgivet: 2016-01-15

Godkendelsesdato: 2015-07-30

Internationale relationer : HD 60364-4-43:2010 IDT IEC 60364-4-43:2008 MOD

ICS: 29.120.50 - Sikringer og andre anordninger til overstrømsbeskyttelse

Varenummer: M299663


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 64
  • IEC/TC 64

Dansk udvalg

DS/S-564

Indgår i