DS/EN 61439-3:2012

Lavspændingstavler - Del 3: Fordelingstavler beregnet til at blive betjent af lægmand (DBO-tavler)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) EØS-relevant tekst

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 64

Udgivet: 2012-05-25

Godkendelsesdato: 2012-05-23

Internationale relationer : EN 61439-3:2012 IDT IEC 61439-3:2012 IDT

ICS: 29.130.20 - Lavspændingskoblingsudstyr

Varenummer: M249414


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/SR 17D
  • IEC/TC 17/SC 17D

Dansk udvalg

DS/S-517/U-02

Indgår i