123 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 1680:2014

Akustik - Metode til måling af luftbåren støj fra roterende elektriske maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 50209:1998

Isolationstest af skinner og spoler i højspændingsmaskiner.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 60027-4:2007

Bogstavsymboler til elektroteknologi - Del 4: Symboler for størrelser for roterende elektriske maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60034-1:2010

Roterende elektriske maskiner - Del 1: Mærkedata og ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 60034-1/Corr. Oct.:2010

Roterende elektriske maskiner - Del 1: Mærkedata og ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 60034-2-1:2014

Roterende elektriske maskiner - Del 2-1: Standardprøvningsmetoder til bestemmelse af tab og virkningsgrad (undtagen maskiner til traktionskøretøjer)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 60034-2-2:2010

Roterende elektriske maskiner - Del 2-2: Specifikke metoder til bestemmelse af enkelttab fra store maskiner ud fra prøvninger - Supplement til IEC 60034-2-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN IEC 60034-2-3:2020

Roterende elektriske maskiner – Del 2-3: Specifikke prøvningsmetoder til bestemmelse af tab og effektivitet for konverterforsynede AC-motorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN IEC 60034-3:2020

Roterende elektriske maskiner – Del 3: Særlige krav til synkrongeneratorer drevet af dampturbiner eller forbrændingsgasturbiner og til synkronkompensatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN IEC 60034-5:2020

Roterende elektriske maskiner – Del 5: Kapslingsgrad foranstaltet ved elektriske roterende maskiners design (IP-kode) – Klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


1 Næste