158 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 50374:2004

Forbindelsesvogne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60143-2:2013

Seriekondensatorer til kraftsystemer - Del 2: Beskyttelsesudstyr til seriekondensatorbatterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 60143-4:2011

Seriekondensatorer til kraftsystemer - Del 4: Tyristorstyrede seriekondensatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 60358-1:2012

Koblingskondensatorer og kondensatordelere - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 60358-1:2012/AC:2013

Koblingskondensatorer og kondensatordelere - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 60358-2:2013

Koblingskondensatorer og kapacitive spændingsdelere - Del 2: Enkeltfasede koblingskondensatorer til jævn- og vekselstrøm forbundet mellem luftledninger og jord til bærefrekvenstransmission på højspændingsledninger (PLC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60358-3:2014

Koblingskondensatorer og kapacitive spændingsdelere - Del 3: Koblingskondensatorer til veksel- eller jævnstrøm anvendt til filtrering af harmoniske


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN IEC 60358-4:2018

Koblingskondensatorer og kapacitive spændingsdelere – Del 4: AC-og DC-enkeltfasede kapacitive spændingsdelere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 60433:2000

Isolatorer til luftledninger med en mærkespænding over 1000 V - Keramiske isolatorer til vekselspændingssystemer - Karakteristika for isolatorenheder af stavtypen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60831-1/AC:2014

Selvhelende effekt-shuntkondensatorer til vekselstrømssystemer med en nominel spænding op til og med 1 kV - Del 1: Generelt - Driftsegenskaber, prøvning og mærkedata - Sikkerhedskrav - Vejledning for installation og drift


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

1 Næste