203 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 50119:2020

Jernbaner – Faste installationer – Køreledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 50121-1:2017

Jernbaner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 50121-2:2017

Jernbaner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 2: Det samlede jernbanesystems emission til omverdenen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 50121-4:2016

Jernbaner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 4: Signal- og telekommunikationsanlægs emission og immunitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 50121-4:2016/A1:2019

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 4: Signal- og telekommunikationsanlægs emission og immunitet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50121-5:2017

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 5: Faste strømforsyningsinstallationers og -anlægs emission og immunitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 50121-5:2017/A1:2019

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 5: Faste strømforsyningsinstallationers og -anlægs emission og immunitet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50122-1:2011

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og returledning - Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 50122-1/A1:2011

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og returledning - Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50122-1:2011/A2:2016

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og returledning - Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

1 Næste