DS/EN 50065-4-7/Corr:2007

Signalering på elektriske lavspændingsinstallationer i frekvensområderne 3 kHz til 148,5 kHz og 1,6 MHz til 30 MHz - Del 4-7: Transportable afkoblingsfiltre til lavspænding - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Antal sider: 8

Udgivet: 2007-03-28

Godkendelsesdato: 2007-01-22

Internationale relationer : EN 50065-4-7:2005/Cor1:2006 IDT

ICS: 33.040.30 - Central-, netstyrings- og signalsystemer 97.120 - Automatiske styringer til husholdningsbrug

Varenummer: M216401


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/SC 205A

Dansk udvalg

DS/S-705