DS/EN 300386 V1.6.1:2012

--


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Antal sider: 0

Udgivet: 2012-12-10

Godkendelsesdato: 2012-12-10

Internationale relationer :

ICS: 33.050.01 - Telekommunikationsudstyr. Generelt

Varenummer: M268190


Udvalg og komiteer

Komite

  • ETSI/TR