729 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/TBR 23:1998#


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETR ETR 139:2003

Radioudstyr og systemer (RES). Radio i Local loop (RLL).


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/IEC 244-2:1978

Målemetoder for radiosendere - Del 2: Båndbredde, effekt uden for bånd og effekt af ikke essentielle svingninger med amendment nr. 1 (1974)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/IEC 244-2A:1978

1. tillæg til publikation 244-2 (1969) - Målemetoder for radiosendere - Del 2: Båndbredde, effekt uden for bånd og effekt af ikke essentielle svingninger med tilføjelser og amendment nr. 1 (1973)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC 244-2B:1978

2. tillæg til publikation 244-2 (1969) - Målemetoder for radiosendere - Del 2: Båndbredde, effekt uden for bånd og effekt af ikke essentielle svingninger - Modulationssignaler til måling af båndbredde og effekt af sendere for telefoni og radiospredning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/IEC 244-3:1978

Målemetoder for radiosendere - Del 3: Tilsigtet og utilsigtet modulation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/IEC 244-3A:1978

1. tillæg til publikation 244-3 (1972) - Målemetoder for radiosendere - Del 3: Tilsigtet og utilsigtet modulation - Tilføjelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/IEC 244-3B:1978

2. tillæg til publikation 244-3 (1972) - Målemetoder for radiosendere - Del 3: Tilsigtet og utilsigtet modulation - Utilsigtet modulation inklusive brum- og støjmodulation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/IEC 244-4:1978

Målemetoder for radiosendere - Del 4: Amplitude/frekvens karakteristik og ulineær forvrængning i sendere til radiotelefoni og radiospredning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC 244-4A:1978

1. tillæg til publikation 244-4 (1973) - Målemetoder for radiosendere - Del 4: Amplitude/frekvenskarakteristik og ulineær forvrængning i sendere til radiotelefoni og radiospredning - 3. afsnit


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC 244-5:1995

Målemetoder for radiosendere. Del 5: Funktionskarakteristikker for fjernsynssendere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC 244-6:1978

Målemetoder for radiosendere - Del 6: Udstråling fra kabinetter ved frekvenser mellem 130 kHz og 1 GHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/IEC 244-7:1981

Målemetoder for radiosendere - Del 7: Udstråling fra kabinetter ved frekvenser over 1 GHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/IEC 244-7A:1983

Målemetoder for radiosendere - Del 7: Kabinetstråling ved frekvenser over 1 GHz - Afsnit 4 - Middelstore sendere. Afsnit 5 - Store sendere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/IEC 244-8:1995

Målemetoder for radiosendere. Del: 8 Karakteristikker for ydeevne af demodulatorer for restsidebånd til brug ved prøvning af fjernsynssendere og relæsendere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC 244-9:1995

Målemetoder for radiosendere. Del 9: Karakteristikker for ydeevne af fjernsynsrelæsendere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/IEC 244-10:1987

Målemetoder for radiosendere - Del 10: Målemetoder med indskudte prøvesignaler for fjernsynssendere og -omsættere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/IEC 244-11:1990

Målemetoder for radiosendere - Del 11: Relæsendere til FM -lydudsendelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 640,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 698 V2.1.1:2016

Radiotelefonsendere og modtagere til mobile maritime serviceydelser der anvendes i VHF båndet på indenlandske vandveje; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 og artikel 3, stk. 3 (g) i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 433 V2.1.1:2016

Citizens' bånd (CB) radioudstyr; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 296 V2.1.1:2016

Landmobile tjenester; Radioudstyr med integreret antenne fortrinsvis beregnet til transmission af tale; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 341 V2.1.1:2016

Landmobile tjenester; Radioudstyr med integreret antenne, som transmitterer signaler, der udløser en respons i modtageren; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 390 V2.1.1:2016

Landmobile tjenester; Radioudstyr med integreret antenne beregnet til transmission af data (og tale); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 219 V2.1.1:2016

Landmobile tjenester, radioudstyr som transmitterer signaler, der udløser en respons i modtageren; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 328 V2.1.1:2016

Bredbånds transmissionssystem; Datatransmissionsudstyr som arbejder i ISM båndet 2,4 GHz og som anvender modulationsteknikker for bredbånd; Harmoniseret Standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 720 V2.1.1:2017

Ultra-Høj Frekvens ( UHF ) kommunikationssystemer og udstyr ombord på fartøjer; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 440 V2.1.1:2017

Kortdistance apparater (SRD); Radioudstyr der anvendes i frekvensbåndet 1GHz til 40 GHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 224 V2.1.1:2017

Landmobile tjenester; Radio udstyr til brug i personsøgetjeneste som opererer i frekvensområdet 25 MHz – 470 Mhz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 065 V2.1.2:2016

Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 086 V2.1.2:2016

Landmobile tjenester; Radioudstyr med et intern eller ekstern RF stik primært beregnet til analog tale; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 113 V2.2.1:2016

Landmobile tjenester, radio udstyr til transmission af data (og/eller tale) som bruger konstant eller ikke konstant indhyldningskurve modulering og har antenne stik; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 338-1 V1.1.1:2017

Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 1: Common requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019

Tekniske karakteristika og målemetoder for udstyr til generering, transmission og modtagelse af DSC over den maritime mobiltjenestes MF-, MF/HF- og/eller VHF-bånd – Del 1: Almindelige krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 718-1 V2.1.1:2018

Lavinesøgere, 457 kHz – Transmitter-receiver-systemer – Del 1: Harmoniseret standard for adgang til radiospektrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 220-1 V2.4.1:2013

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 1: Technical characteristics and test methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 220-1 V3.1.1:2017

Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 338-2 V1.4.1:2017

Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 2: Class A/B DSC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020

Tekniske karakteristika og målemetoder for udstyr til generering, transmission og modtagelse af DSC over den maritime mobiltjenestes MF-, MF-/HF- og/eller VHF-bånd – Del 2: Klasse A DSC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 676-2 V2.1.1:2015

Jordbaseret VHF håndholdt, mobile og faste radio sendere, modtagere og sendere til VHF aeronautiske mobile tjeneste ved hjælp af amplitudemodulation, Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Lovgivning:

DS/EN 300 718-2 V2.1.1:2018

Lavinesøgere, 457 kHz – Transmitter-receiver-systemer – Del 2: Harmoniseret standard for funktioner til redningstjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 220-2 V2.4.1:2013

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25MHz til 1 000 MHz; Del 2: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU for uspecificeret radioudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 220-2 V3.2.1:2018

Kortdistanceapparater (SRD) til frekvensområdet fra 25 MHz til 1 000 MHz – Del 2: Harmoniseret standard for access til radiospektrum for uspecificeret radioudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1:2019

Transport og trafiktelematik (TTT) – DSRC-transmissionsudstyr (500 kbit/s / 250 kbit/s) i frekvensbåndet 5 795 MHz til 5 815 MHz – Del 2: Harmoniseret standard for radiospekteracces – Subpart 2: OBU-enheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 338-3 V1.2.1:2017

Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 3: Class D DSC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 338-3 V1.3.1:2020

Tekniske karakteristika og målemetoder for udstyr til generering, transmission og modtagelse af DSC over den maritime mobiltjenestes MF-, MF-/HF- og/eller VHF-bånd – Del 3: Klasse D DSC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 220-3-1 V2.1.1:2016

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25MHz til 1 000 MHz; Del 3-1: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Udstyr med lav arbejdscyklus og høj pålidelighed, udstyr til nødalarmer der anvendes i afmærket frekvensbånd (869,200 MHz til 869,250 MHz)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 220-3-2 V1.1.1:2017

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25MHz til 1 000 MHz; Del 3-2: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Trådløse alarmer der anvendes i afmærkede LDC/HR frekvensbånd 868,60 MHz til 868,70 MHz, 869,25 MHz til 869,40 MHz, 869,65 MHz til 869,70 MHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 220-4 V1.1.1:2017

Kortdistance apparater (SDR); der anvendes i frekvensbåndet 25MHz til 1 000 MHz; Del 4: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Måleapparater der anvendes i afmærkede bånd 169,400 MHz til 169,475 MHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 300 338-4 V1.2.1:2017

Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 4: Class E DSC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 338-5 V1.2.1:2017

Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 5: Handheld VHF Class H DSC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 338-5 V1.3.1:2020

Tekniske karakteristika og målemetoder for udstyr til generering, transmission og modtagelse af DSC over den maritime mobiltjenestes MF-, MF-/HF- og/eller VHF-bånd – Del 5: Håndholdt VHF-klasse H DSC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 338-6 V1.2.1:2020

Tekniske karakteristika og målemetoder for udstyr til generering, transmission og modtagelse af DSC over den maritime mobiltjenestes MF-, MF-/HF- og/eller VHF-bånd – Del 6: Klasse M DSC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 466 V1.2.1:2016

Technical characteristics and methods of measurement for two-way VHF radiotelephone apparatus for fixed installation in survival craft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DS/ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020

Radiotelefonisendere og -modtagere til den maritime mobiltjeneste over VHF-båndet – Tekniske karakteristika og målemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 893 V1.7.1:2013

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 839 V2.1.1:2016

Ultra Low Power Aktive Medicinske Implantater (ULP-AMI) og tilhørende eksterne enheder (ULP-AMI-P) der opererer i frekvensområdet 402 MHz til 405 MHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DS/EN 301 178 V2.1.1:2015

Bærbart VHF radiotelefoniudstyr til den maritime mobile tjeneste, i VHF båndene (for ikke-GMDSS anvendelser), Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DS/EN 301 783 V2.1.1:2016

Kommercielt tilgængeligt amatørradioudstyr – Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DS/EN 301 929 V2.1.1:2017

VHF sendere og modtagere til kyststationer for GMDSS og andre applikationer i maritim mobiltjeneste;Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 301 598 V2.1.1:2018

WSD – Trådløse adgangssystemer over TV-broadcastbåndet mellem 470 MHz og 790 MHz – Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3.2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 908-1 V6.2.1:2013

IMT cellulære radionet – Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2 – Del 1: introduktion og fælles krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 091-2 V2.1.1:2017

Kortdistance apparater; Transport og Trafik Telematik (TTT); Radarudstyr der anvendes i frekvensbåndet 76 GHz til 77 GHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Del 2 Fastmonteret radarudstyr til infrastruktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 908-2 V5.4.1:2013

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 841-3 V2.1.1:2016

VHF luft-jord Digital Link (VDL) Mode 2; Tekniske egenskaber og målemetoder for jordbaseret udstyr; Del 3: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 842-5 V2.1.1:2016

VHF luft-jord Digital Link (VDL) Mode 4 radioudstyr; Tekniske egenskaber og målemetoder for jordbaseret udstyr; Del 5: Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 301 908-11 V11.1.1:2016

IMT cellulære radionet; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Del 11: CDMA multibærebølge (UTRA FDD) (forstærkere)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 908-12 V7.1.1:2016

IMT cellulære radionet; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Del 12: CDMA multibærebølge (cdma2000) forstærkere


Status: