DS/EN 301 025 V2.1.1:2016

VHF radiotelefoni udstyr til generel kommunikation og tilknyttet udstyr til klasse D, Digitale selektive opkald (DSC); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 32 og 3.3(g) i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

The present document covers the minimum requirements for general communication for shipborne fixed installations using
a VHF radiotelephone operating in certain frequency bands allocated to the maritime mobile service using either 25 kHz
or 25 kHz and 12,5 kHz channels and associated equipment for DSC – class D.
These requirements include the relevant provisions of the ITU Radio Regulations, appendix 18 [1], Recommendations
ITU-R M.493-13 [3] (where class D is defined), M.825-3 [i.4] and incorporate the relevant guidelines of the IMO as detailed
in IMO Circular MSC/Circ-803 [i.1].
The present document also specifies technical characteristics, methods of measurement and required test results.
The present document contains requirements to demonstrate that "... Radio equipment shall be so constructed that it both
effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum in order to avoid harmful interference" [i.3] and that
"....radio equipment supports certain features ensuring access to emergency services" [i.3].
In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements
under other parts of article 3 of the Radio Equipment Directive [i.3] may apply to equipment within the scope of the
present document.

Antal sider: 59

Udgivet: 2016-06-02

Godkendelsesdato: 2016-05-26

Internationale relationer :

ICS: 33.070.99 - Andre mobile tjenester 33.060.99 - Andet udstyr til radiokommunikation 33.100.01 - Elektromagnetisk kompatibilitet. Generelt 33.100.10 - Emission

Varenummer: M308063


Udvalg og komiteer

Komite

  • ETSI/TR & TS

Dansk udvalg

DS/V-002