DS/EN 301 908-2 V11.1.1:2016

IMT cellulære netværk; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Del 2: CDMA multibærebølge (UTRA FDD) brugerudstyr (UE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

The present document applies to the following radio equipment type:
• User Equipment for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA FDD).
These radio equipment types are capable of operating in all or any part of the frequency bands given in table 1-1.
Table 1-1: UTRA FDD operating bands
UTRA FDD Band Direction of transmission UTRA FDD operating bands
I Transmit 1 920 MHz to 1 980 MHz
Receive 2 110 MHz to 2 170 MHz
III Transmit 1 710 MHz to 1 785 MHz
Receive 1 805 MHz to 1 880 MHz
VII Transmit 2 500 MHz to 2 570 MHz
Receive 2 620 MHz to 2 690 MHz
VIII Transmit 880 MHz to 915 MHz
Receive 925 MHz to 960 MHz
XV Transmit 1 900 MHz to 1 920 MHz
Receive 2 600 MHz to 2 620 MHz
XVI Transmit 2 010 MHz to 2 025 MHz
Receive 2 585 MHz to 2 600 MHz
XX Transmit 832 MHz to 862 MHz
Receive 791 MHz to 821 MHz
XXII Transmit 3 410 MHz to 3 490 MHz
Receive 3 510 MHz to 3 590 MHz
The present document covers requirements for UTRA FDD User Equipment from 3GPP™ Releases 99, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 defined in ETSI TS 125 101 [4]. This include the requirements for UE operating bands from 3GPP™
Release 12 defined in ETSI TS 125 101 [4]. In addition, the present document covers requirements for UTRA FDD
User Equipment in the operating bands specified in ETSI TS 102 735 [i.4].
NOTE: For Band XX:
- for user equipment designed to be mobile or nomadic, the requirements in the present document
measured at the antenna port also show conformity to the corresponding requirement defined as
TRP (Total Radiated Power), as described in Commission Decision 2010/267/EU [i.6],
ECC Decision (09)03 [i.7] and CEPT Report 30 [i.8];
- for user equipment designed to be fixed or installed, the present document does not address the
requirements described in Commission Decision 2010/267/EU [i.6], ECC Decision (09)03 [i.7] and
CEPT Report 30 [i.8].
The present document contains requirements to demonstrate that radio equipment both effectively uses and supports the
efficient use of radio spectrum in order to avoid harmful interference.

Antal sider: 58

Udgivet: 2016-08-12

Godkendelsesdato: 2016-08-05

Internationale relationer :

ICS: 33.100.01 - Elektromagnetisk kompatibilitet. Generelt 33.100.10 - Emission

Varenummer: M301829


Udvalg og komiteer

Komite

  • ETSI/TR & TS

Dansk udvalg

DS/V-002