DS/INF 120:1998

Vejledning i anvendelse af Rådets Direktiv 89/336/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 250,00

Beskrivelse

Formålet med dette dokument er at tydeliggøre nogle bestemte forhold og procedurer, der henvises til i Direktiv 89/336/EØF, senest ændret ved Direktiv 91/263/EØF, 92/31/EØF, 93/68/EØF og 93/97/EØF, om elektromagnetisk kompatibilitet, med henblik på at samle materiale til en håndbog, der kan finde anvendelse sammen med direktivet.

Antal sider: 40

Udgivet: 1998-07-03

Godkendelsesdato: 1998-05-26

Internationale relationer :

ICS: 33.100.01 - Elektromagnetisk kompatibilitet. Generelt

Varenummer: 37304


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-CMV