291 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/IEC CISPR/TR 16-4-5:2009

Specifikation for apparater og metoder til måling af radioforstyrrelser og immunitet - Del 4-5: Usikkerhed, statistikker og model for grænser - Betingelser for brugen af alternative prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CISPR TR 16-4-5:2006/AMD1:2014

Specifikation for apparater og metoder til måling af radioforstyrrelser og immunitet – Del 4-5: Usikkerhed, statistikker og model for grænser – Betingelser for brugen af alternative prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CISPR TR 18-1:2017

Karakteristikker for radioforstyrrelser fra luftledninger og højspændingsudstyr – Del 1: Beskrivelse af fænomener


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CISPR TR 18-2:2017

Karakteristikker for radioforstyrrelser fra luftledninger og højspændingsudstyr – Del 2: Målemetoder og procedure til fastlæggelse af grænser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CISPR TR 18-3:2017

Karakteristikker for radioforstyrrelser fra luftledninger og højspændingsudstyr – Del 3: Fremgangsmåde til minimering af frembringelsen af radiostøj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/INF 120:1998

Vejledning i anvendelse af Rådets Direktiv 89/336/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 250,00

DS/CLC/R 210-001:1998

Vejledning i EMC-standardisering for produktkomiteer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 300 674-2-1 V2.1.1:2016

Transport og vejtelematik (TTT), dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) transmissionsudstyr (500 kbit/s / 250 kbit/s) som virker i 5,8GHz båndet, Industriel, Scientific og Medico (ISM); Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU, underdel 1: Road Side Units (RSU)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 674-2-2 V2.1.1:2016

Transport og vejtelematik (TTT); dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) transmissionsudstyr (500 kbit/s / 250 kbit/s) som virker i 5 795 MHz til 5 815 MHz båndet; Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU, underdel 2: On-Board Units (OBU)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 025 V2.1.1:2016

VHF radiotelefoni udstyr til generel kommunikation og tilknyttet udstyr til klasse D, Digitale selektive opkald (DSC); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 32 og 3.3(g) i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DS/EN 301 357 V2.1.1:2017

Trådløse lydenheder ved frekvenser mellem 25 MHz og 2 000 MHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 301 178 V2.2.1:2017

Bærbart VHF radiotelefoniudstyr til den maritime mobile tjeneste i VHF båndene (for ikke-GMDSS anvendelser); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 178 V2.2.2:2017

Bærbart VHF radiotelefoniudstyr til den maritime mobile tjeneste i VHF båndene (for ikke-GMDSS anvendelser); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 301 908-1 V11.1.1:2016

IMT cellulære radionet; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Del 1: Introduktion og fælles krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2019

IMT-netværk – Harmoniseret standard for radiospekteraccess – Del 1: Introduktion og fælles krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 843-1 V2.1.1:2016

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard til marine radioudstyr og service; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 1b i Direktiv 2014/53/EU; Del 1: Fælles tekniske krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 908-2 V11.1.1:2016

IMT cellulære netværk; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Del 2: CDMA multibærebølge (UTRA FDD) brugerudstyr (UE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 301 908-2 V11.1.2:2017

IMT cellulære netværk; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Del 2: CDMA multibærebølge (UTRA FDD) brugerudstyr (UE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 301 908-2 V13.1.1:2020

IMT-netværk – Harmoniseret standard for radiospekteraccess – Del 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD)-brugerudstyr (UE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 301 843-2 V2.1.1:2016

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard til marine radioudstyr og service; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 1b i Direktiv 2014/53/EU; Del 2: Særlige krav for VHF radiotelefon sendere og modtagere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 908-3 V11.1.2:2016

IMT cellulære radionet; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Del 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Station (BS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 908-3 V11.1.3:2017

IMT-netværk – Harmoniseret standard for adgang til radiospektrum – Del 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD)-basestationer (BS); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Del 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Station (BS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 301 843-4 V2.1.1:2016

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard til marine radioudstyr og service; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 1b i Direktiv 2014/53/EU; Del 4: Særlige krav Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) NAVTEX modtagere.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 843-5 V2.1.1:2016

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard til marine radioudstyr og service; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 1b i Direktiv 2014/53/EU; Del 5: Særlige krav til bærbar maritim mobil MF/HF radiotelefon


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019

EMC-standard for radioudstyr og -tjenester – Del 5: Specifikke forhold for Private land Mobile Radio (PMR) og hjælpeudstyr (med og uden tale) og jordbaseret trunkeret radio (TETRA); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3.1(b) i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 843-6 V2.1.1:2016

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard til marine radioudstyr og service; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 1b i Direktiv 2014/53/EU; Del 6: Særlige krav til jordstationer om bord på skibe, der sender i frekvensbånd over 3 GHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 301 908-10 V4.3.1:2021

IMT-netværk – Harmoniseret standard for radiospekteraccess – Del 10: Basestationer (BS), repeatere og brugerudstyr (UE) til tredjegenerations-IMT-2000-netværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 489-31 V2.1.1:2016

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard for radioudstyr og radiotjenester; Del 31: Særlige forhold for udstyr brugt ved frekvensbåndet 9 kHZ til 315 kHz for Ultra lavenergi aktive medicinske implantater (ULP-AMI) og tilhørende eksterne enheder (ULP-AMI-P); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3.1 (b) i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 301 489-31 V2.2.1:2019

EMC-standard for radioudstyr og -tjenester – Del 31: Særlige betingelser for udstyr brugt ved frekvensbåndet 9 kHz til 315 kHz for Ultralavenergi aktive medicinske implantater (ULP-AMI) og tilhørende perifert udstyr (ULP-AMI-P); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3.1(b) i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 301 489-51 V2.1.1:2019

EMC-standard for radioudstyr og -tjenester – Del 51: Særlige betingelser for jordbaserede køretøjer og radarudstyr til overvågning, der opererer i 24,05 GHz til 24,25 GHz, 24,05 GHz til 24,5 GHz, 76 GHz til 77 GHz og 77 GHz til 81 GHz; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3.1(b) i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 302 372 V2.1.1:2016

Kortdistance apparater (SRD); Niveausonderende radarudstyr til tanke (TLPR), som anvendes i frekvensbåndet 4,5 GHz til 7 GHz, 8,5 GHz til 10,6 GHz, 24,05 GHz til 27 GHz, 57 GHz til 64 GHz, 75 GHz til 85 GHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 302 195 V2.1.1:2016

Ultra lavenergi aktive medicinske implantater (ULP-AMI) og tilbehør (ULP-AMI-P) brugt ved frekvensbåndet 9 kHZ til 315 kHz; Harmoniseret Standard der dækker de væsentlige der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/IEC/TR 1000-5-1:1998

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 5: Retningslinier for installationer samt støjdæmpende foranstaltninger. Sektion 1: Generelle overvejelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12895:2015+A1:2019

Industritrucks – Elektromagnetisk kompatibilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 13766-1:2018

Jordflytningsmaskiner samt bygge- og anlægsmaskiner – Elektromagnetisk kompatibilitet for maskiner med internt elektrisk anlæg – Del 1: Generelle EMC-krav under typiske elektromagnetiske miljøbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 13766-2:2018

Jordflytningsmaskiner sam bygge- og anlægsmaskiner – Elektromagnetisk kompatibilitet for maskiner med internt elektrisk anlæg – Del 2: Supplerende EMC-krav med henblik på funktionel sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 14010 + A1:2009

Maskinsikkerhed - Udstyr til motordrevne automatiske p-anlæg til motorkøretøjer - Sikkerheds- og EMC-krav til konstruktion, fremstilling, opførelse og brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14982:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Prøvningsmetoder og godkendelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 50065-2-3:2003

Signalering på elektriske lavspændingsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz - Del 2-3: Krav til netkommunikationsudstyrs og -systemers immunitet i frekvensområdet 3 kHz til 95 kHz til anvendelse af elektricitetsudbydere og distributører


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 50065-2-3/A1:2005

Signalering på elektriske lavspændingsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz til 148,5 kHz - Del 2-3: Krav til netkommunikationsudstyr og -systemers immunitet i frekvensområdet 3 kHz til 95 kHz til anvendelse af elektricitetsudbydere og distributører


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/CLC/TR 50083-2-2:2014

Kabelnetværk til tv-signaler, lydsignaler og interaktive anvendelser - Del 2-2: Interferensaspekter i forbindelse med DVB-T-modtagelse ved tilstedeværelse af LTE-basisstationssignaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 50083-8:2014

Kabelnetværk til fjernsynssignaler, lydsignaler og interaktive tjenester - Del 8: Kabelnets elektromagnetiske kompatibilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 50121-1:2017

Jernbaner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 50121-3-1:2017

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 3-1: Rullende materiel – Tog og samlede køretøj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 50121-3-1:2017/A1:2019

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 3-1: Rullende materiel – Tog og samlede køretøj


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50121-3-2:2016

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 3-2: Rullende materiel – Apparatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 50121-3-2:2016/A1:2019

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 3-2: Rullende materiel – Apparatur


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50121-4:2016

Jernbaner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 4: Signal- og telekommunikationsanlægs emission og immunitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 50121-4:2016/A1:2019

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 4: Signal- og telekommunikationsanlægs emission og immunitet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50121-5:2017

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 5: Faste strømforsyningsinstallationers og -anlægs emission og immunitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 50121-5:2017/A1:2019

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 5: Faste strømforsyningsinstallationers og -anlægs emission og immunitet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50293:2012

Signalsystemer til vejtrafik - Elektromagnetisk kompatibilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 50364:2018

Produktstandard vedrørende personeksponering for EM-felter fra enheder i frekvensområdet 0 Hz til 300 GHz brugt inden for elektronisk varesikring (EAS), RFID og lignende


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/CLC/TR 50373:2004

Elproducerende vindmøller - Elektromagnetisk kompatibiltet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50413:2009

Grundlæggende standard om procedurer for måling og beregning af personeksponering for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 50413:2019

Grundlæggende standard om procedurer for måling og beregning af personeksponering for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 50413/A1:2013

Grundlæggende standard om procedurer for måling og beregning af personeksponering for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50443:2012

Virkninger af elektromagnetisk interferens på rørledninger forårsaget af elektriske traktionssystemer til højspændingsvekselstrøm og/eller strømforsyningssystemer til højspændingsvekselstrøm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CLC/TR 50450:2006

Krav til modstandsdygtighed over for ødelæggelse af udstyr med en telekommunikationsport/telekommunikationsporte


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50498:2010

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Produktfamiliestandard til elektronisk eftermarkedsudstyr i køretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/CLC/TR 50538:2010

Vejledning til overensstemmelse med EMC-direktivet for udstyr designet til militære formål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CLC/TR 50627:2015

Undersøgelsesrapport om elektromagnetisk interferens mellem elektrisk udstyr/elektriske systemer i frekvensområdet under 150 kHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 55014-2:2015

Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elværktøj og lignende apparater - Del 2: Immunitet - Produktfamiliestandard (CISPR 14-2:2015)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN IEC 55014-2:2021

Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elværktøj og lignende apparater – Del 2: Immunitet – Produktfamiliestandard (CISPR 14-2:2015)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 55016-1-1:2010

Specifikation for apparater og metoder til måling af radioforstyrrelser og immunitet - Del 1-1: Måleapparater til måling af radioforstyrrelser og immunitet - Måleapparater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 55016-1-1/A1:2010

Specifikation for apparater og metoder til måling af radioforstyrrelser og immunitet - Del 1-1: Måleapparater til måling af radioforstyrrelser og immunitet - Måleapparater


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 55016-1-1/A2:2014

Specifikation for apparater og metoder til måling af radioforstyrrelser og immunitet - Del 1-1: Måleapparater til måling af radioforstyrrelser og immunitet - Måleapparater


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori: