958 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 15638-22:2019

Intelligente transportsystemer – Rammer for fælles telematik anvendt til forskrifttsmæssige lastmotorkøretøjer til erhvervsmæssig brug (TARV) – Del 22: Monitorering af lastmotorkøretøjers stabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15722:2020

Intelligente transportsystemer – eSafety – eCall-minimumdatasættet (eCall-MSD)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 15762:2008

Vejtransport og trafiktelematik - Elektronisk afgiftsopkrævning (EFC) - Sikring af korrekt funktion af EFC-udstyr, der er installeret bag autorude belagt med metal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 15849:2004

Skibs- og marineteknologi - Vejledning til implementering af et netværk til styringssystemer til flåder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/TS 15873:2009

Postale tjenester – Åbne standardgrænseflader – Filformat for adressedata til OCR/VCS-generering af vejvisere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 15876-1:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med EN 15509 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 15876-2:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med EN 15509 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 15969-1:2017

Tanke til transport af farligt gods – Digital grænseflade for dataoverførsel mellem tankkøretøj og stationære faciliteter – Del 1: Protokolspecifikation – Kontrol-, måle- og begivenhedsdata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 15969-2:2017

Tanke til transport af farligt gods – Digital grænseflade for dataoverførsel mellem tankkøretøj og stationære faciliteter – Del 2: Kommercielle og logistiske data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 16040:2010

Elektronisk afgiftsbetaling - Krav til bymæssig kortdistancekommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16062:2015

Intelligente transportsystemer - ESafety - Applikationskrav på højt niveau til eCall (HLAP) via kredsløbskoblede GSM-/UMTS-netværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TS 16071:2010

Interoperabilitet for flydatabehandling (lufttrafikstyring - lufttrafikstyring) til anvendelse i henhold til rammeforordningen EF 552/2004 om et fælles europæisk luftrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 16072:2015

Intelligente transportsystemer - eSafety - Driftskrav til paneuropæisk eCall


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 16092:2011

Elektronisk afgiftsbetaling - Krav til forudbetalingssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 16102:2012

Intelligente transportsystemer - eCall - Driftskrav til support fra tredjepart


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16104:2013

Fødevaredata - Struktur og udvekslingsformat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 16152:2011

Elektronisk afgiftsbetaling - Personalisering og montering af første OBE


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 16155:2006

Skibs- og marineteknologi - Computerapplikationer - Hjælpemiddel til lastning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 16157-1:2018

Intelligente transportsystemer – DATEX II, dataudvekslingsspecifikation for trafikstyring og -information – Del 1: Kontekst og rammeværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16157-2:2019

Intelligente transportsystemer – DATEX II, dataudvekslingsspecifikation for trafikstyring og -information – Del 2: Stedfæstelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/EN 16157-3:2018

Intelligente transportsystemer – DATEX II, dataudvekslingsspecifikation for trafikstyring og -information – Del 3: Trafiksituationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 16157-4:2021

Intelligente transportsystemer – DATEX II, dataudvekslingsspecifikation for trafikstyring og -information – Del 4: VMS-publikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 16157-5:2020

Intelligente transportsystemer – DATEX II, dataudvekslingsspecifikation for trafikstyring og -information – Del 5: Målte og elaborerede datameddelelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TS 16157-6:2015

Intelligente transportsystemer - DATEX II, dataudvekslingsspecifikationer for trafikstyring og -information - Del 6: Parkeringsinformationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.072,00

DS/EN 16157-7:2018

Intelligente transportsystemer – DATEX II, dataudvekslingsspecifikation for trafikstyring og -information – Del 7: Fælles dataelementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CEN/TS 16157-8:2020

Intelligente transportsystemer – DATEX II, dataudvekslingsspecifikation for trafikstyring og -information – Del 8: Trafiksignalsstyringspublikationer og udvidelser beregnet til urbane miljøer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TS 16157-9:2020

Intelligente transportsystemer – DATEX II, dataudvekslingsspecifikation for trafikstyring og -information – Del 9: Trafiksignalsstyringspublikationer beregnet til urbane miljøer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN/TR 16219:2012

Elektronisk afgiftsbetaling - Værdiforøgende ydelser baseret på udstyr i køretøjet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TS 16238:2011

Postale tjenester - Åben grænseflade mellem maskinstyring og system til læsning og kodning - MC/RC-grænseflade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 16312:2013

Intelligente transportsystemer - Automatisk registrering af køretøjer og udstyr (AVI/AEI) - Interoperativ anvendelsesprofil for AVI/AEI og elektronisk registeridentifikation ved hjælp af dedikeret kortdistancekommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TS 16331:2012

Elektronisk afgiftsbetaling - Interoperative anvendesesprofiler for uafhængige systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16352:2013

Logistik - Specifikationer for rapportering af kriminelle hændelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN ISO/TR 16401-1:2018

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 17575-2 – Del 1: Teststruktur og testformål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CEN/ISO TR 16401-2:2018

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO/TS 17575-2 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 16405:2017

Intelligente transportsystemer – Ecall – Specifikation af model for supplerende data vedrørende lastvogne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TS 16406:2013

Intelligente transportsystemer - Offentlig transport - Indirekte køb af togbillet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 16407-1:2017

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO 17575-1 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO 16407-2:2018

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr med hensyn til overensstemmelse med ISO 17575-1 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 16408:2012

Prøvningsstruktur for Global eBusiness Interoperability Test Beds (GITB)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN ISO 16410-1:2017

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyrs overensstemmelse med ISO 17575-3 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN ISO 16410-2:2018

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyrs overensstemmelse med ISO/TS 17575-3 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 16454:2015

Intelligente transportsystemer - eSafety - Fuldstændig overensstemmelsesprøvning af eCall


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.160,00

DS/CWA 16460:2012

God praksis: Retningslinjer for overensstemmelse vedrørende e-fakturering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CWA 16461:2012

Elektroniske faktureringsprocesser i Europa og SMV'ers mulighed for effektiv anvendelse heraf


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CWA 16462:2012

CEN-e-fakturering, gateway


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CWA 16463:2012

Praksis inden for elektronisk fakturering i EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CWA 16464-1:2012

Elektronisk fakturering - Del 1: Adressering og rutefastlæggelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CWA 16464-2:2012

Elektronisk fakturering - Del 2: Standardaftale for interoperabilitet vedrørende overførsel og behandling af elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CWA 16464-3:2012

Elektronisk fakturering - Del 3: Overensstemmelseskriterier for interoperabilitet mellem tjenesteydelser inden for elektronisk fakturering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 16495:2019

Lufttrafikstyring – Informationssikkerhed for organisationer inden for den civile luftfartssektor


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TS 16501:2013

Lufttrafikstyring - Specifikation for softwaresikringsniveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 16570:2014

Informationsteknologi - Notificering af RFID - Informationstegn og tillægsinformation fra operatører af RFID-anvendelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 16571:2014

Informationsteknologi - Proces for vurdering af indvirkning af RFID på personfølsomme oplysninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CWA 16597:2013

FishBizz-businesscase - Vedrørende overvågning af kvalitet og salg af fiskeprodukter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/CEN/TS 16614-1:2020

Offentlig transport – NeTEx (Network and Timetable Exchange) – Del 1: Udvekslingsformat for netværkstopologi inden for offentlig transport


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.575,00

DS/CEN/TS 16614-2:2020

Offentlig transport – NeTEx (Network and Timetable Exchange) – Del 2: Udvekslingsformat for køreplaner i offentlig transport


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.160,00

DS/CEN/TS 16614-3:2020

Offentlig transport – NeTEx (Network and Timetable Exchange) – Del 3: Udvekslingsformat for billetpriser i offentlig transport


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.575,00

DS/CEN/TS 16614-4:2020

Offentlig transport – NeTEx (Network and Timetable Exchange) – Del 4: Europæisk profil for passagerinformation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN 16656:2014

Informationsteknologi - RFID til styring af enheder - RFID-symbol (ISO/IEC 29160:2012, modificeret)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CWA 16667:2013

Referencearkitektur 2.0 til harmonisering af e-handel i tekstil-/beklædnings- og skotøjssektorerne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 1.365,00

DS/CEN/TR 16669:2014

Informationsteknologi - Udstyrsgrænseflade til understøttelse af ISO/IEC 18000-3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 16670:2014

Informationsteknologi - Analyse af trusler og sårbarhed for RFID


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 16671:2014

Informationsteknologi - Autorisation af mobiltelefoner, når disse anvendes som RFID-læsere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 16672:2014

Informationsteknologi - Facilitet til beskyttelse af personfølsomme oplysninger i eksisterende RFID-teknologier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 16673:2014

Informationsteknologi - Analyse af indvirkning af RFID på personfølsomme oplysninger for bestemte sektorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 16674:2014

Informationsteknologi - Analyse af indvirkning af RFID på personfølsomme oplysninger for bestemte sektorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 16684:2014

Informationsteknologi - Notificering af RFID - Tillægsinformation fra operatører


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TS 16685:2014

Informationsteknologi - Notificering af RFID - Informationstegn til visning i områder, hvor der anvendes RFID-læsere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00