944 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS-håndbog 160:2006

DS-håndbog 160:2006

E-business til små og mellemstore virksomheder - Gør e-business let og effektiv


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 295,00

DS/EN 300 674-2-1 V2.1.1:2016

Transport og vejtelematik (TTT), dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) transmissionsudstyr (500 kbit/s / 250 kbit/s) som virker i 5,8GHz båndet, Industriel, Scientific og Medico (ISM); Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU, underdel 1: Road Side Units (RSU)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 674-2-2 V2.1.1:2016

Transport og vejtelematik (TTT); dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) transmissionsudstyr (500 kbit/s / 250 kbit/s) som virker i 5 795 MHz til 5 815 MHz båndet; Del 2: Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU, underdel 2: On-Board Units (OBU)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 302 663 V1.3.1:2020

Intelligente transportsystemer (ITS) – Specifikation for ITS-G5-accesslag for intelligente transportsystemer på frekvensbåndet 5 GHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 302 637-2 V1.4.1:2019

ITS (Intelligent Transport Systems) – Trafikal kommunikation – Grundlæggende applikationssæt – Del 2: Specifikation af grundlæggende CA-tjeneste til understøtning af fælles agtpågivenhed i trafikken


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 302 637-3 V1.3.1:2019

ITS (Intelligent Transport Systems) – Trafikal kommunikation – Grundlæggende applikationssæt – Del 3: Specifikation af grundlæggende DEN-tjeneste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 302 636-4-1 V1.3.1:2017

Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 4: Geographical addressing and forwarding for point-to-point and point-to-multipoint communications; Sub-part 1: Media-Independent Functionality


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 302 636-4-1 V1.4.1:2020

Intelligente transportsystemer (ITS) – Kommunikation mellem køretøjer – GeoNetworking – Del 4: Geografisk adressering og videresending for punkt til punkt- og punkt til multipunkt-kommunikation – Subpart 1: Medieuafhængig funktionalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 302 636-5-1 V2.1.1:2017

Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 5: Transport Protocols; Sub-part 1: Basic Transport Protocol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 302 636-5-1 V2.2.1:2019

Intelligente transportsystemer (ITS) – Kommunikation mellem køretøjer – GeoNetworking – Part 5: Transportprotokoller – Subpart 1: Grundlæggende transportprotokol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 303 613 V1.1.1:2020

Intelligente transportsystemer (ITS) – Specifikation for LTE-V2X-accesslag for intelligente transportsystemer på frekvensbåndet 5 GHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 606:2005

Stregkodeetiketter til transport og håndtering af stålprodukter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 4817:2012

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 4818:2012

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 4819:2012

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 8277:2013

Skibs- og marinteknologi - Rørledninger og maskiner - Dataoverførsel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 9300-002:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9300-004:2013

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 9300-005:2017

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 9300-007:2017

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 9300-011:2013

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 9300-012:2013

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 9300-013:2013

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 9300-014:2013

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 9300-015:2013

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12253:2004

Vejtransport og trafiktelematik (RTTT) - Dedikeret kortdistancekommunikation - Det fysiske lag ved brug af mikrobølger på 5,8 GHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12795:2003

Vejtransport og trafiktelematik - Dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) - DSRC-dataforbindelseslag: mediumadgang og logisk forbindelseskontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 12813:2019

Elektronisk afgiftsopkrævning – Kontrolcheck af kommunikation mellem autonome systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 12813:2019

Elektronisk afgiftsopkrævning – Kontrolcheck af kommunikation mellem autonome systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12834:2003

Vejtransport og trafiktelematik - Dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) - Anvendelseslag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 12855:2015

Elektronisk afgiftsopkrævning - Informationsudveksling mellem serviceudbyder og afgiftsopkræver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 12896-1:2016

Offentlig transport - Referencedatamodel - Del 1: Fælles begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 12896-2:2016

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 2: Offentligt transportnetværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN 12896-3:2016

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 3: Tidsinformation og køreplanlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 12896-4:2019

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 4: Driftsovervågning og -styring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 12896-5:2019

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 5: Betaling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.520,00

DS/EN 12896-6:2019

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 6: Passagerinformation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 12896-7:2019

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 7: Chaufførmanagement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 12896-8:2019

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 8: Trafikinformation og -statistik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 12896-9:2019

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 9: Informativ dokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.575,00

DS/EN 13044-1:2011

Intermodale lasteenheder - Mærkning - Del 1: Mærkninger til identifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13044-1/AC:2014

Intermodale lasteenheder - Mærkning - Del 1: Mærkninger til identifikation


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 13044-2:2011

Intermodale lasteenheder - Mærkning - Del 2: Mærkning af veksellad til jernbanebrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13044-3:2011

Intermodale lasteenheder - Mærkning - Del 3: Mærkning af sættevogne til jernbanebrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 13140-1:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med ISO 13141 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 13140-2:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med EN ISO 13141 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 13141:2015

Elektronisk afgiftsopkrævning - Kommunikation med forstærket lokalisering til uafhængige systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 13141:2015/A1:2017

Elektronisk afgiftsopkrævning – Kommunikation med forstærket lokalisering til uafhængige systemer – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 13143-1:2020

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med ISO 12813 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 13143-1:2020

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med ISO 12813 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 13143-2:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med EN ISO/TS 12813 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/TS 13149-7:2020

Offentlig transport – Skedulerings- og kontrolsystemer til vejkøretøjer – Del 7: System- og netværksarkitektur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 13149-8:2013

Offentlig transport - Styre- og kontrolsystemer til vejkøretøjer - Del 8: Fysisk lag for IP-kommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TS 13149-9:2020

Offentlig transport – Skedulerings- og kontrolsystemer til vejkøretøjer – Del 9: Tidstjeneste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 13149-10:2020

Offentlig transport – Skedulerings- og kontrolsystemer til vejkøretøjer – Del 10: Lokationstjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 13149-11:2020

Offentlig transport – Skedulerings- og kontrolsystemer til vejkøretøjer – Del 11: Grænsefladetjeneste for køretøjsplatform


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13372:2004

Vejtransport og trafiktelematik (RTTT) - Dedikeret kortdistancekommunikation - Profiler til RTTT-applikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14116:2012+A2:2018

Tanke til transport af farligt gods – Digital grænseflade for produktgenkendelsesudstyr til flydende brændstof


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14814:2006

Vejtransport og trafiktelematik - Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation - Referencemodel og terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14815:2005

Vejtransport og trafiktelematik - Automatisk køretøjs- og identifikationsudstyr - Systemspecifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14816:2005

Vejtransport og trafiktelematik - Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation - Nummerering og datastrukturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14816:2005/A1:2019

Vejtransport og trafiktelematik – Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation – Nummerering og datastrukturer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 14819-1:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 1: Kodningsprotokol til RDS-TMC ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14819-1:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 1: Kodningsprotokol til RDS-TMC ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 14819-2:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 2: Hændelses- og informationskoder til RDS-TMC ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO 14819-2:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 2: Hændelses- og informationskoder til RDS-TMC ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 14819-3:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 3: Positionshenvisning til radiodatasystem – Trafikmeldingskanal (RDS-TMC) ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14819-3:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 3: Positionshenvisning til radiodatasystem – Trafikmeldingskanal (RDS-TMC) ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 14819-6:2006

Trafik- og rejseinformation (TTI) - TTI-meddelelser via trafikmeddelelseskodning - Del 6: Kryptering og betinget adgang for radiodatasystem - trafikmeddelelseskanal ALERT-C-kodning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00