141 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 362-1:2015

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 1: Køretøjer af kategori M og N


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 362-2:2009

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 2: Køretøjer af kategori L


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 5128:1980

Akustik. Måling af støj i motorkøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 5130:2019

Akustik – Måling af lydtrykniveau fra stillestående motorkøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 10326-1:2016

Mekaniske vibrationer – Laboratoriemetode til vurdering af sædevibrationer i køretøjer – Del 1: Grundlæggende krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/ISO 10844:2014

Akustik - Specifikation af prøvebaner til brug ved måling af støj fra motorkøretøjer og dæk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 12219-1:2012

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 1: Prøvningskammer til helt køretøj – Specifikation og metode til bestemmelse af flygtige organiske forbindelser i kabine


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 12219-2:2012

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 2: Screeningmetode til bestemmelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra køretøjets indvendige dele og materialer – Posemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 12219-3:2012

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 3: Screeningmetode til bestemmelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra køretøjets indvendige dele og materialer – Mikrokammer-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 12219-4:2013

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 4: Metode til bestemmelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra køretøjets indvendige dele og materialer – Lille kammer-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

1 Næste