131 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 12219-5:2014

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 5: Screeningmetode til bestemmelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra køretøjets indvendige dele og materialer – Statisk kammer-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 12219-6:2017

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 6: Metode til bestemmelse af emissioner af semi-flygtige organiske forbindelser fra køretøjets indvendige dele og materialer ved højere temperatur – Lille kammer-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 12219-7:2017

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 7: Bestemmelse af lugt i indendørs luft i vejkøretøjer og prøvningskammerluft fra komponenter ved olfaktoriske målinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 12219-8:2018

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 8: Håndtering og emballering af materialer og komponenter til emissionsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 12219-9:2019

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 9: Bestemmelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra interiørdele i køretøjet – Metode med stor pose


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13423:2000 (Gældende til og med: 31-08-2021)

Driftsanbefalinger for køretøjer med komprimeret naturgas som brændstof


Status:
Gældende til og med: 31-08-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13423:2021

Naturgasdrevne køretøjer – Krav til NGV-workshops og håndteringen af køretøjer drevet af komprimeret naturgas (CNG)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TS 13471-1:2017

Akustik – Temperaturindflydelse på målinger af dæk-vej-støj – Del 1: Temperaturkorrektion ved anvendelse af CPX-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14505-2:2007

Ergonomi vedrørende termisk miljø - Evaluering af termisk miljø i køretøjer - Del 2: Bestemmelse af ækvivalenstemperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14505-2/AC:2009

Ergonomi vedrørende termisk miljø - Evaluering af termisk miljø i køretøjer - Del 2: Bestemmelse af ækvivalenstemperatur


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00