131 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 362-1:2015

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 1: Køretøjer af kategori M og N


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 362-2:2009

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 2: Køretøjer af kategori L


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 5128:1980

Akustik. Måling af støj i motorkøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 5130:2019

Akustik – Måling af lydtrykniveau fra stillestående motorkøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 10326-1:2016

Mekaniske vibrationer – Laboratoriemetode til vurdering af sædevibrationer i køretøjer – Del 1: Grundlæggende krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/ISO 10844:2014

Akustik - Specifikation af prøvebaner til brug ved måling af støj fra motorkøretøjer og dæk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 12219-1:2012

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 1: Prøvningskammer til helt køretøj – Specifikation og metode til bestemmelse af flygtige organiske forbindelser i kabine


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 12219-2:2012

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 2: Screeningmetode til bestemmelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra køretøjets indvendige dele og materialer – Posemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 12219-3:2012

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 3: Screeningmetode til bestemmelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra køretøjets indvendige dele og materialer – Mikrokammer-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 12219-4:2013

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 4: Metode til bestemmelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra køretøjets indvendige dele og materialer – Lille kammer-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 12219-5:2014

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 5: Screeningmetode til bestemmelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra køretøjets indvendige dele og materialer – Statisk kammer-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 12219-6:2017

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 6: Metode til bestemmelse af emissioner af semi-flygtige organiske forbindelser fra køretøjets indvendige dele og materialer ved højere temperatur – Lille kammer-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 12219-7:2017

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 7: Bestemmelse af lugt i indendørs luft i vejkøretøjer og prøvningskammerluft fra komponenter ved olfaktoriske målinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 12219-8:2018

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 8: Håndtering og emballering af materialer og komponenter til emissionsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 12219-9:2019

Indendørs luft i vejkøretøjer – Del 9: Bestemmelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra interiørdele i køretøjet – Metode med stor pose


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13423:2000 (Gældende til og med: 31-08-2021)

Driftsanbefalinger for køretøjer med komprimeret naturgas som brændstof


Status:
Gældende til og med: 31-08-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13423:2021

Naturgasdrevne køretøjer – Krav til NGV-workshops og håndteringen af køretøjer drevet af komprimeret naturgas (CNG)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TS 13471-1:2017

Akustik – Temperaturindflydelse på målinger af dæk-vej-støj – Del 1: Temperaturkorrektion ved anvendelse af CPX-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14505-2:2007

Ergonomi vedrørende termisk miljø - Evaluering af termisk miljø i køretøjer - Del 2: Bestemmelse af ækvivalenstemperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 14505-2/AC:2009

Ergonomi vedrørende termisk miljø - Evaluering af termisk miljø i køretøjer - Del 2: Bestemmelse af ækvivalenstemperatur


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 14505-3:2006

Ergonomi inden for termisk miljø - Evaluering af termisk miljø i køretøjer - Del 3: Evaluering af termisk komfort ved anvendelse af mennesker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 17347:2021

Vejkøretøjer – Maskiner til montering og afmontering af dæk på motorkøretøjer – Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 17987-3:2016

Vejkøretøjer – Local Interconnect Network (LIN) – Del 3: Protokolspecifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 20077-1:2017

Vejkøretøjer – Metodik for netværksforbundne køretøjer (ExVe) – Del 1: Generel information


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 20077-2:2018

Vejkøretøjer – Metodik for netværksforbundne køretøjer (ExVe) – Del 2: Metodik til design af netværksforbundne køretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 20566:2013 (Gældende til og med: 31-08-2021)

Malinger og lakker - Bestemmelse af et malingsystems ridsefasthed ved laboratoriebilvask


Status:
Gældende til og med: 31-08-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 20566:2020

Malinger og lakker – Bestemmelse af et malingsystems ridsefasthed ved laboratoriebilvask


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 20566:2021

Malinger og lakker – Bestemmelse af et malingsystems ridsefasthed ved laboratoriebilvask


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 22628:2003

Køretøjer - Genanvendelse og genvinding - Beregningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 24534-1:2012

Automatisk identifikation af køretøjer og udstyr - Identifikation af køretøjer med elektronisk registrering (ERI) - Del 1: Arkitektur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 24534-2:2011

Automatisk identifikation af køretøjer og udstyr - Identifikation af køretøjer med elektronisk registrering (ERI) - Del 2: Driftsmæssige krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 24534-4:2011

Automatisk identifikation af køretøjer og udstyr - Identifikation af køretøjer med elektronisk registrering (ERI) - Del 4: Sikker kommunikation ved brug af asymmetriske teknikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 24534-4:2010/A1:2019

Automatisk identifikation af køretøjer og udstyr – Identifikation af køretøjer med elektronisk registrering (ERI) – Del 4: Sikker kommunikation ved brug af asymmetriske teknikker


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

ISO 612:1978

Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – Terms and definitions


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 1176:1990

Road vehicles -- Masses -- Vocabulary and codes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 3560:2013

Road vehicles -- Frontal fixed barrier or pole impact test procedure


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 3779:2009

Road vehicles -- Vehicle identification number (VIN) -- Content and structure


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 256,41

ISO 3780:2009

Road vehicles -- World manufacturer identifier (WMI) code


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 256,41

ISO 3784:1976

Road vehicles -- Measurement of impact velocity in collision tests


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 256,41

ISO 3795:1989

Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry - Determination of burning behaviour of interior materials


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 256,41

ISO 3833:1977

Road vehicles – Types – Terms and definitions


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 4030:1983

Road vehicles -- Vehicle identification number (VIN) -- Location and attachment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 256,41

ISO 4100:1980

Road vehicles -- World parts manufacturer identifier (WPMI) code


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 256,41

ISO 4130:1978

Road vehicles – Three-dimensional reference system and fiducial marks – Definitions


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 256,41

ISO 4513:2010

Road vehicles -- Visibility -- Method for establishment of eyellipses for driver's eye location


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 931,18

ISO 6487:2015

Road vehicles -- Measurement techniques in impact tests -- Instrumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 6487:2015/Amd 1:2017

Road vehicles – Measurement techniques in impact tests – Instrumentation AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 107,96

ISO 6546:2018

Road vehicles -- Collection of accident data for evaluation of occupant restraint performance


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 6813:1998

Road vehicles -- Collision classification -- Terminology


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 7401:2011

Road vehicles -- Lateral transient response test methods -- Open-loop test methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 796,23

ISO/TR 7861:2003

Road vehicles - Injury risk curves for evaluation of occupant protection in frontal impact


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 8002:1986

Mechanical vibrations - Land vehicles - Method for reporting measured data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 8349:2002

Road vehicles -- Measurement of road surface friction


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 931,18

ISO/TR 8357:1996

Road vehicles - Instructions for the implementation of the assignment of world manufacturer identifier (WMI) codes for vehicle identification number (VIN) systems and for world parts manufacturer identifier (WPMI) codes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 256,41

ISO 8721:2018

Road vehicles -- Measurement techniques in impact tests -- Optical instrumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.066,14

ISO 8855:2011

Road vehicles – Vehicle dynamics and road-holding ability – Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.066,14

ISO 10326-1:2016

Mechanical vibration — Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration — Part 1: Basic requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 796,23

ISO 10392:2011

Road vehicles -- Determination of centre of gravity


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 10521-1:2006

Road vehicles -- Road load -- Part 1: Determination under reference atmospheric conditions


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 931,18

ISO 10521-2:2006

Road vehicles -- Road load -- Part 2: Reproduction on chassis dynamometer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 11096:2011

Road vehicles -- Pedestrian protection -- Impact test method for pedestrian thigh, leg and knee


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 796,23

ISO 12021:2010

Road vehicles -- Sensitivity to lateral wind -- Open-loop test method using wind generator input


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 12214:2018

Road vehicles -- Direction-of-motion stereotypes for automotive hand controls


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 12219-1:2012

Interior air of road vehicles – Part 1: Whole vehicle test chamber – Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 796,23

ISO 12219-6:2017

Interior air of road vehicles – Part 6: Method for the determination of the emissions of semi-volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials at higher temperature – Small chamber method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 593,80

ISO/TR 12350:2013

Road vehicles - Injury risk curves for the evaluation of occupant protection in side impact tests


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.336,04

ISO/TR 12351:1999

Road vehicles - Determination of head contact and duration in impact tests


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 13209-1:2011

Road vehicles -- Open Test sequence eXchange format (OTX) -- Part 1: General information and use cases


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 796,23

ISO 13218:1998

Road vehicles – Child restraint systems – Report form for accidents involving child passengers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 391,37

ISO/TR 13330:2013

Road vehicles - Calculation processes for the neck injury criteria in rear impact


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 796,23

ISO 13674-1:2010

Road vehicles -- Test method for the quantification of on-centre handling -- Part 1: Weave test


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 13674-2:2016

Road vehicles -- Test method for the quantification of on-centre handling -- Part 2: Transition test


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 14505-3:2006

Ergonomics of the thermal environment – Evaluation of thermal environments in vehicles – Part 3: Evaluation of thermal comfort using human subjects


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 14512:1999

Passenger cars -- Straight-ahead braking on surfaces with split coefficient of friction -- Open-loop test procedure


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 14794:2011

Heavy commercial vehicles and buses -- Braking in a turn -- Open-loop test methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 796,23

ISO 15828:2004

Road vehicles -- Offset frontal impact test procedure


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 15829:2013

Road vehicles -- Side impact test procedures for the evaluation of occupant interactions with side airbags by pole impact simulation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 15830-1:2013

Road vehicles -- Design and performance specifications for the WorldSID 50th percentile male side-impact dummy -- Part 1: Terminology and rationale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog: