87 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1501-1:2011+A1:2015 (Gældende til og med: 31-03-2022)

Renovationsvogne - Generelle krav og sikkerhedskrav - Del 1: Baglæssere


Status:
Gældende til og med: 31-03-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1501-1:2021

Renovationsvogne – Generelle krav og sikkerhedskrav – Del 1: Baglæssere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1501-2 + A1:2009 (Gældende til og med: 31-03-2022)

Renovationsvogne og tilhørende løfteanordninger - Generelle krav og sikkerhedskrav - Del 2: Sidelæssere


Status:
Gældende til og med: 31-03-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1501-2:2021

Renovationsvogne – Generelle krav og sikkerhedskrav – Del 2: Sidelæssere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1501-3:2008 (Gældende til og med: 31-03-2022)

Renovationsvogne og deres løfteanordninger - Generelle krav og sikkerhedskrav - Del 3: Renovationsvogne med læsning foran


Status:
Gældende til og med: 31-03-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1501-3:2021

Renovationsvogne – Generelle krav og sikkerhedskrav – Del 3: Frontlæssere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1501-4:2007

Renovationsvogne og deres løfteanordninger - Generelle krav og sikkerhedskrav - Del 4: Støjmåling af renovationsvogne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 1501-5:2011 (Gældende til og med: 31-03-2022)

Renovationsvogne - Generelle krav og sikkerhedskrav - Del 5: Løfteanordninger til renovationsvogne


Status:
Gældende til og med: 31-03-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 1501-5:2021

Renovationsvogne – Generelle krav og sikkerhedskrav – Del 5: Løfteanordninger til renovationsvogne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1756-1 + A1:2008

Bagsmækløftere - Løfteplatforme til montering på køretøjer - Sikkerhedskrav - Del 1: Bagsmækløftere til gods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1756-2 + A1:2009

Bagsmækløftere - Løfteplatforme til montering på køretøjer med hjul - Sikkerhedskrav - Del 2: Bagsmækløftere til passagerer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1789 + A2:2014 (Gældende til og med: 31-03-2022)

Ambulancer og tilhørende udstyr - Ambulancer


Status:
Gældende til og med: 31-03-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1789:2020

Redningskøretøjer og tilhørende udstyr – Ambulancer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 8437-1:2021

Sneslynger – Sikkerhedskrav og prøvningsprocedurer – Del 1: Terminologi og almindelig prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 8437-1:2019

Sneslynger – Sikkerhedskrav og prøvningsprocedurer – Del 1: Terminologi og almindelig prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 8437-2:2021

Sneslynger – Sikkerhedskrav og prøvningsprocedurer – Del 2: Sneslynger til gående betjening


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 8437-2:2019

Sneslynger – Sikkerhedskrav og prøvningsprocedurer – Del 2: Sneslynger til gående betjening


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 8437-3:2021

Sneslynger – Sikkerhedskrav og prøvningsprocedurer – Del 3: Sneslynger til siddende betjening


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 8437-3:2019

Sneslynger – Sikkerhedskrav og prøvningsprocedurer – Del 3: Sneslynger til siddende betjening


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 8437-4:2021

Sneslynger – Sikkerhedskrav og prøvningsprocedurer – Del 4: Supplerende nationale og regionale bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 8437-4:2019

Sneslynger – Sikkerhedskrav og prøvningsprocedurer – Del 4: Yderligere nationale og regionale bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13019 + A1:2009

Maskiner til renholdelse af veje - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DS/EN 13021 + A1:2009

Maskiner til vintertjeneste - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DS/EN 13524 + A2:2014

Maskiner til vedligeholdelse af veje - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DS/EN 15144:2007

Udstyr til vintertjeneste - Terminologi - Termer for udstyr til vintertjeneste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 15429-1:2007

Fejemaskiner - Klassifikation og terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15429-2:2013

Fejemaskiner - Del 2: Krav til ydeevne og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15429-3:2015

Fejemaskiner - Del 3: Evne til at opsamle partikler - Prøvning og evaluering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 15429-4:2015

Fejemaskiner - Del 4: Symboler for betjeningselementer og andre displays


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15430-1:2015

Udstyr til vintertjeneste og rabatvedligeholdelse - Dataindsamling og -overførsel - Del 1: Dataindsamling i køretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15431:2008

Udstyr til vintertjeneste og rabatvedligeholdelse - Strømsystemer og styreenheder - Udskiftelighed og krav til ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15432-1:2011

Udstyr til vintertjeneste og rabatvedligeholdelse - Frontmonteret udstyr - Del 1: Faste frontmonterede plader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 15432-2:2013

Udstyr til vintertjeneste og rabatvedligeholdelse - Frontmonteret udstyr - Del 2: Udskiftelighed af løftesystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15433-2:2007

Transportlast - Måling og analyse af dynamisk mekanisk last - Del 2: Dataindsamling og generelle krav til måleudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 15436-1:2008

Udstyr til vejtjeneste - Del 1: Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 15436-2:2015

Udstyr til rabatvedligeholdelse - Del 2: Vurdering af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15436-3:2015

Udstyr til rabatvedligeholdelse - Del 3: Klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 15436-4:2009

Udstyr til rabatvedligeholdelse - Del 4: Brugeres modtagelsesaccept af maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15583-1:2009

Udstyr til vintertjeneste - Sneplove - Del 1: Produktbeskrivelse og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15583-2:2012

Udstyr til vintertjeneste - Sneplove - Del 2: Prøvningskriterier og prøvningskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15906:2012

Udstyr til vintertjeneste - Snerydningsmaskiner med roterende værktøj - Specifikation og rydningskapacitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 16330:2013

Udstyr til vintertjeneste og rabatvedligeholdelse - Strømsystemer og tilhørende styreenheder - Hydraulisk strømsystem og elektrisk grænseflade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 16486:2014+A1:2020

Maskiner til komprimering af affaldsmaterialer og genanvendelige dele – Komprimatorer – Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/CEN/TR 16596:2013

Elektrisk-elektronisk grænseflade mellem chassis og karosseri på renovationsvogne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16815:2019

CleANopen – Applikationsprofil til offentlige køretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 3.090,00

ISO 9666:1993

Aircraft - Self-propelled lavatory-servicing vehicle - Functional requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 256,41

ASTM F2011 - 02(2018)

Standard Specification for Safety and Performance of Fun-Karts


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM D6336 - 11(2017)

Standard Practice for Evaluation of Flushing Vehicles for Pigment Wetting Using a Vacuum Modified Sigma Blade Mixer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,76

DSF/EN 16486:2014/FprA1 ( Forslag )

Maskiner til komprimering af affaldsmaterialer og genanvendelige dele – Komprimatorer – Sikkerhedskrav


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

DSF/prEN 17106-1 ( Forslag )

Vejmaskiner – Sikkerhed – Del 1: Generelle krav


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/prEN 17106-2 ( Forslag )

Vejmaskiner – Sikkerhed – Sikkerhed – Del 2: Krav til vejrengøringsmaskiner


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/prEN 17106-3-1 ( Forslag )

Vejmaskiner – Sikkerhed – Del 3-1: Maskiner til vinterservice – Krav til snerydningsmaskiner med roterende værktøjer og sneplove


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/prEN 17106-3-2 ( Forslag )

Vejmaskiner – Sikkerhed – Del 3-2: Maskiner til vinterservice – Særlige krav til spredningsmaskiner


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/prEN 17106-4-1 ( Forslag )

Vejmaskiner – Sikkerhed – Del 4-1: Vejvedligeholdelsesmaskiner – Krav til græs- og buskryddermaskiner


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/ISO/DIS 24162 ( Forslag )

Metode til prøvning af transport- og renovationskøretøjers energiforbrug


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 284,00

DS/EN 1501-1:1998 ( Tilbagetrukket )

Renovationsvogne og deres løfteanordninger. Generelle krav og sikkerhedskrav. Del 1: Renovationsvogne med læsning fra enden


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1501-1:2011 ( Tilbagetrukket )

Renovationsvogne - Generelle krav og sikkerhedskrav - Del 1: Baglæssere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1501-1 + A2:2009 ( Tilbagetrukket )

Renovationsvogne og tilhørende løfteanordninger - Generelle krav og sikkerhedskrav - Del 1: Baglæssere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1501-1/A1:2004 ( Tilbagetrukket )

Renovationsvogne og deres løfteanordninger - Generelle krav og sikkerhedskrav - Del 1: Renovationsvogne med læsning fra enden


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1501-2:2005 ( Tilbagetrukket )

Renovationsvogne og deres løfteanordninger – Generelle krav og sikkerhedskrav – Del 2: Renovationsvogne med læsning fra siden


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1756-1:2002 ( Tilbagetrukket )

Bagsmækløftere til montering på køretøjer - Sikkerhedskrav - Del 1: Bagsmækløftere til gods


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1756-2:2004 ( Tilbagetrukket )

Bagsmækløftere - Løfteplatforme til montering på køretøjer med hjul - Sikkerhedskrav - Del 2: Bagsmækløftere for passagerer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1789:2000 ( Tilbagetrukket )

Ambulancer og ambulanceudstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1789:2007 ( Tilbagetrukket )

Ambulancer og ambulanceudstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1789 + A1:2010 ( Tilbagetrukket )

Ambulancer og ambulanceudstyr - Ambulancer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1789/A1:2003 ( Tilbagetrukket )

Ambulancer og ambulanceudstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1865:2000 ( Tilbagetrukket )

Specifikationer for båre-, løfte- og bæreudstyr til brug i ambulancer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk

DS/EN 1865-1:2010 ( Tilbagetrukket )

Udstyr til patienthåndtering i ambulancer - Del 1: Specifikation for almindeligt båre- og patienthåndteringsudstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13019:2001 ( Tilbagetrukket )

Maskiner til vejrengøring - Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13021:2004 ( Tilbagetrukket )

Maskiner til vinterservice - Sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00