45 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 2395:1998

Skibs- og marineteknologi. Smøreolierørsystemer. Vejledende rensningsgrader og flushing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS 2396:1998

Skibs- og marineteknologi. Hydraulikolierørsystemer. Vejledende rensningsgrader og flushing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS 2397:1998

Skibs- og marineteknologi. Hydraulikolierørsystemer. Vejledende retningslinier for montage og flushing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2398:1998

Skibs- og marineteknologi. Prøveudtagning fra smøreolie- og hydraulikolierørsystemer. Vejledende retningslinier for udtagning af repræsentative væskeprøver for renhedskontrol og partikeltælling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 3715-1:2004

Skibs- og marineteknologi - Fremdrivningsanlæg - Del 1: Ordliste i forbindelse med drivskruers geometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 3715-2:2004

Skibs- og marineteknologi - Fremdrivningsanlæg - Del 2: Ordliste for drivskrueanlæg med indstillelig stigning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15609:2021

LPG-udstyr og -tilbehør – LPG-fremdrivningssystemer til både, yachter og andre fartøjer – Installationskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 18854:2015

Fritidsbåde - Måling af udstødningsemissioner fra forbrændingsmotorer - Måling af gas- og partikelholdige emissioner på prøvningsanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 55012:2007

Køretøjer, både og forbrændingsmotorer - Karakteristikker af radioforstyrrelser - Grænseværdier og målemetoder for beskyttelse af eksterne modtagere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 55012/A1:2009

Køretøjer, både og forbrændingsmotorer - Karakteristikker af radioforstyrrelser - Grænseværdier og målemetoder for beskyttelse af eksterne modtagere


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

1 Næste