DS/HD 60364-7-730:2015 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 7-730: Krav til særlige installationer eller områder - Enheder på land til elektrisk landtilslutning af fartøjer til indre vandveje


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

Beskrivelse

Disse særlige krav i denne del af DS/HD 60364 gælder for installationer på land beregnet til at forsyne fartøjer til indre vandveje til kommercielle og administrative formål, som lægger til i havne og ved kajpladser.
Til enkelt- og trefasede forsyninger til lystfartøjer benyttes DS/HD 60364-7-709.
Denne del af DS/HD 60364 gælder for normal enkeltfaset og trefaset a.c.-forsyningsspænding 400/230 V, 50 Hz.
Yderligere krav, der ikke vedrører elektrisk installation, er angivet i DS/EN 15869 1 og DS/EN 15869 2.
De særlige krav gælder ikke for installationer ombord på fartøjer til indre vandveje, herunder fartøjernes tilslutningskabler. Yderligere krav til installationer ombord er angivet i DS/EN 15869 3.

Antal sider: 17

Udgivet: 2016-02-28

Godkendelsesdato: 2015-09-11

Internationale relationer : HD 60364-7-730:2015 IDT

ICS: 47.020.60 - Elektrisk udstyr til skibe og marine konstruktioner

Varenummer: M300455


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 64

Dansk udvalg

DS/S-564

Indgår i