DS/EN ISO 14509-1:2018

Mindre skibe – Støj fra motorbåde – Del 1: Måleprocedurer ved passage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU af 20. november 2013 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer og om ophævelse af direktiv 94/25/EF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

This part of ISO 14509 specifies the conditions for obtaining reproducible and comparable measurement
results of the maximum sound pressure level of airborne sound generated during the passage of powered
recreational craft of up to 24 m length of hull, including inboards, stern drives, personal watercraft (PWC) and
outboard motors. It also specifies standard craft based type tests for stern drives with integral exhaust
systems and for outboard motors. It also specifies the procedure to be followed if, in addition to the maximum
sound pressure level, the determination of the sound exposure level is desired.
NOTE – For craft other than those specified above, ISO 2922 is applicable for sound emission measurements.
The accuracy grade of the acoustical test procedures specified in this part of ISO 14509 is engineering grade
(grade 2).


Antal sider: 30

Udgivet: 2018-10-11

Godkendelsesdato: 2018-10-09

Internationale relationer : EN ISO 14509-1:2018 IDT ISO 14509-1:2008 IDT

ICS: 47.080 - Mindre fartøjer 17.140.30 - Støj fra transportmidler

Varenummer: M320505


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS T01
  • ISO/TC 188

Dansk udvalg

DS/S-262