220 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 81-43:2009

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Specialelevatorer til transport af personer og gods - Del 43: Kranelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1993-6:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 6: Krankonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1993-6/AC:2009

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 6: Krankonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12077-2 + A1:2008

Kraner - Sikkerhed - Krav til sundhed og sikkerhed - Del 2: Begrænsnings- og viseranordninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 12644-1 + A1:2008

Kraner - Information om brug, afprøvning og eftersyn - Del 1: Instruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 12644-2 + A1:2008

Kraner - Information om brug, afprøvning og eftersyn - Del 2: Mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 12999:2020

Kraner – Læssekraner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 13000+A1:2014

Kraner - Mobile kraner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN 13001-1:2015

Kraner - Generel konstruktion - Del 1: Generelle principper og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13001-2:2021

Kransikkerhed – Generel konstruktion – Del 2: Belastninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


1 Næste