DS/EN 1494 + A1:2009

Mobile eller flytbare donkrafte og tilsvarende løfteudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer sikkerhedskrav og sikkerhedsforanstaltninger ved mobile eller flytbare donkrafte og tilsvarende løfteudstyr.
Denne europæiske standard beskæftiger sig med alle signifikante farer relevante for mobile donkrafte og tilsvarende løfteudstyr når de bliver anvendt som beregnet og under de betingelser der er forudset af fabrikenten. Denne europæiske standard specificerer de egnede tekniske målinger der fjerner eller reducerer de ricici der opstår fra de signifikante farer.
Denne standard gælder for løfteudstyr (se 3.1), som er mobilt eller flytbart og beregnet til at operere med en ladning, uanset om det er alene eller som en del af flere, til delvis eller totalt løft, og mindre ladning eller køretøjer ved en eller flere løftepositioner (eksklusive løft af personer) hvor arbejde under den hævede ladning ikke er lovligt med mindre yderligere metoder til sikring af ladningen når den er i position er anvendt.
NOTE – Tilsvarende løfteudstyr betyder løfteudstyr som ligner dem der er defineret i 3.1, men som ikke helt imødekommer disse definitioner.


Antal sider: 48

Udgivet: 2009-03-16

Godkendelsesdato: 2009-02-09

Internationale relationer : EN 1494:2000+A1:2008 IDT

ICS: 53.020.99 - Andet løfteudstyr

Varenummer: M236561


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 98/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-353