DS/EN 1495 + A2:2009

Løfteplatforme - En- og flermastede arbejdsplatforme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer særlige sikkerhedskrav for personløftere med arbejdsstandplads, som er midlertidigt opstillet, betjent manuelt eller mekanisk, og som er konstrueret til anvendelse af en eller flere personer, som udfører et arbejde fra arbejdsstandpladsen. Den lodrette bevægelige del (arbejdsstandpladsen) kan også anvendes til at transportere de samme personer og deres udstyr samt materialer til og fra et enkelt indstigningssted. Disse indskrænkninger adskiller personløftere med arbejdstandplads fra hejse. Standarden kan anvendes til fast opstillede personløftere med arbejdsstandplads.


Antal sider: 76

Udgivet: 2009-10-06

Godkendelsesdato: 2009-09-08

Internationale relationer : EN 1495:1997+A2:2009 IDT

ICS: 53.020.99 - Andet løfteudstyr

Varenummer: M242005


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 98/WG 8

Dansk udvalg

DS/S-353